EleniaGO-mobiilipeli sai siivet palvelumuotoilusta

Siirry sivun sisältöön

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Sähköverkkoyhtiö Elenian mobiilipeli kutsuu kenet tahansa keräämään kuvia jakokaapeista ja muuntamoista. Uudenlainen sovellus on saavuttanut ja jopa ylittänyt tavoitteensa jo ensimmäisen vuoden aikana. Miksi peli on juuri sellainen kuin on – se ei ollut projektin alkumetreillä lainkaan selvää. Tavallisia kadunkulkijoita kiinnostava kokemus rakennettiin palvelumuotoilun keinoin. 

Rohkeimmat aloittavat laatikon ulkopuolelta 

Palvelumuotoilijan työssäni pääsen sukeltamaan mielenkiintoisiin maailmoihin eri toimialoilla. Parasta on huomata, miten paljon itse oppii samalla, kun tuo jotakin uutta asiakkaan organisaatiolle. Tästä yksi hyvä esimerkki on EleniaGO-mobiilipelin konseptointityö, jossa sain olla mukana kollegani Saila Kurtin kanssa. 

Rehellisyyden nimissä: osa uusista projekteista alkaa pisteestä, jossa asiakkaalla on jo hyvin pitkälle viedyt ajatukset lopputuloksesta. On hyvin inhimillistä, että omiin tai tiimin ideoihin on ihastuttu syvästi ja laatikon ulkopuolelle on vaikea nähdä. 

Tässä ei ole mitään väärää, mutta palvelumuotoiluvinkkelistä tilanne on haastava. Asiakaslähtöisyydestä tulee näissä tilanteissa nimittäin helposti päälle liimattua. Ihannehan on, ettei lopputulosta oikeasti vielä ihan alkumetreillä tiedetä. Se selviää matkan varrella eri vaiheiden kautta, kun ymmärrämme asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeita. 

Elenia oli oivaltanut tämän hyvissä ajoin. Ydintarpeena oli siis saada kerättyä kuvia yli 80 000 jakokaapin ja muuntamon, tuttavallisesti “pömpelin” kunnosta ympäri Suomen. Kun ajatus EleniaGOsta oli syntynyt, Elenian kehitystiimi otti ratkaisevat askeleet pelin tulevaisuuden osalta. He tiedostivat, että joukkoistamisen onnistumisen edellytyksenä olisi saada käyttäjät ensin osallistumaan. 

Alkuinnostuksesta huolimatta ei hypätty ratkaisemaan ensin teknisen toteutuksen haasteita, vaan maltettiin pysähtyä miettimään, mitä asioita oikeastaan täytyisi saada selville ja miksi. Olimme yhdessä valmiita miettimään, onko ideassa potkua ja jos on, mihin suuntaan sitä lähdetään viemään. Suunnittelutiimi ja toteutustiimi yhdistyivät jo varhaisessa vaiheessa. Kaikki heittäytyivät prosessiin luottaen siihen, että se kantaa. 

Palvelumuotoilu on tajunnanvirtaa ja esteiden taklaamista

Nykytilasta ja sen haasteiden tunnistamisesta on aina hyvä lähteä liikkeelle. Onko meillä oikeasti ongelmaa, jota ratkaista? 

Tässä kohtaa tiedostimme hyvin, että kynnys uusien sovellusten lataamiseen on melko korkea kaikissa käyttäjäryhmissä. EleniaGOn konseptointivaiheessa tärkein tavoitteemme olikin tunnistaa juuri ne asiat, jotka saisivat 1) käyttäjät lataamaan pelin puhelimiinsa mutta myös 2) motivoitumaan pelaamisesta ja sitoutumaan siihen. 

Pelin liiketoiminnallinen hyöty perustuu käyttäjiltä saatuihin kuviin. Kuvantunnistamisen avulla pystytään käsittelemään valtavia kuvamassoja, joten massoihin tähdättiin myös käyttäjien määrässä. 

Ideointivaiheessa ei rajoitettu tajunnanvirtaa. Päinvastoin – sitä ruokittiin kaikin mahdollisin visuaalisin ja fasilitoinnin keinoin. Toimme pelillistämisen elementit mukaan työpajatyöskentelyyn, ja osallistujat saivat varsin mukavan pikaperehdytyksen pelillistämisen teorioiden maailmaan. 

Kun ideoita päästiin validoimaan ja täsmentämään, pidimme koko ajan mielessä, ettei kaikkea tarvitse toteuttaa heti. Oli löydettävä ne olennaisimmat tekijät, joiden varaan kokonaisuus lähti asteittain rakentumaan. Konseptiaineistoon nämä tekijät kiteytettiin rautalankamalleina.

Mukaan tuotiin myös pitkä lista jatkokehitysehdotuksia backlogille tallennettavaksi. Asiakkaalta saimme jälkikäteen kiitoksia erityisesti siitä, että minimum viable product (MVP) -versio pelistä oli selkeästi määritelty. Se asetti selkeät raamit 1.0-version toteutustyölle. 

Asiakaslähtöisyys edellyttää jatkuvaa oppimista

Kehitysprojektien maailmassa voi helposti unohtua, että asiakaslähtöisyys ei ole projekti vaan jatkuva prosessi. Sillä ei ole alkua eikä loppua, on vain toisiaan seuraavia vaiheita. 

Organisaatioiden välillä on suuria eroja siinä, ottavatko ne palvelumuotoilun keinot käyttöön vain silloin tällöin – esimerkiksi kehitysprojektin alussa kyselyinä ja kartoituksina tai loppuvaiheen käyttäjätesteillä – vai onko muotoiluajattelu rakennettu sisään kaikkeen, mitä tehdään. Jälkimmäisessä tapauksessa on oikeasti mahdollista kehittää tuotteita ja palveluita jatkuvasti iteroimalla: testaamalla, oppimalla ja taas uudelleen ratkaisemalla. 

EleniaGO täytti toukokuussa vuoden ja on saavuttanut kaikki tavoitteensa, jotka sille tohdittiin asettaa. Uskallan väittää, että se on jopa ylittänyt ne. Kyse ei ole yksittäisistä onnistumisista, vaan loistavasta tiimityöstä, avoimuudesta, heittäytymisestä ja luottamuksesta. Innostuksesta, joka kantaa pitkälle. 

Ennen kaikkea kyse on käyttäjien asettamisesta keskiöön. Tunnustimme, ettemme tiedä kaikkea, mutta olimme valmiita oppimaan matkan varrella.  Näin toteutetuista projekteista hyötyvät kaikki: asiakkaat, liiketoiminnot ja me, jotka olemme mukana tekemässä ja oppimassa uutta. 

Katso myös EleniaGOn konseptointityöstä kertova webinaaritallenne, jossa Niina Halminen ja Elenian Harri Salomäki & Pauliina Salovaara avaavat konseptointityötä lisää. 

 

 

Lue lisää palvelumuotoilusta

Lisää aiheeseen liittyvää

Blogi

Supervisionääri vai kylähullu?

Sen sijaan, että pohtisimme digitalisaation tuomia mörköjä meidän tulee keskittyä tuleviin mahdollisuuksiin. Lue Ambientian Ville Availan blogahdus!

Lue lisää

23.10.2017