Hyvän tuotetiedon merkitys verkkokaupan menestyksessä: näkyvyys, luottamus ja asiakaskokemus

Siirry sivun sisältöön
Hyvä tuotetieto on tärkeä osa verkkokauppaa ja sen menestystä.

Asiakkaiden tyytyväisyys verkkokaupan palveluun, tuotteisiin ja asiakaspalveluun on tärkeä menestyksen mittari. On tärkeää tarjota laadukkaita tuotteita, nopeaa toimitusta, turvallisia maksutapoja, helppokäyttöistä verkkokauppaa sekä hyvää asiakaspalvelua. Tässä artikkelissa kuitenkin keskitytään tuotetiedon merkitykseen verkkokaupan menestyksessä.

Väitän, että hyvä tuotetieto on merkityksellistä verkkokaupassa, sillä se auttaa asiakasta tekemään tietoon perustuvan päätöksen tuotteen ostamisesta. Hyvä tuotetieto on selkeää, merkityksellistä, kattavaa, vertailukelpoista ja ajantasaista.  

Tuotetietojen tulisi sisältää kaikki tarvittava tieto tuotteesta, kuten mitat, materiaalit, käyttötarkoitukset ja ominaisuudet.

Ominaisuuksia olisi hyvä avata todellisten käyttäjien kokemien keskeisten etujen ja hyötyjen kautta.

Myös tuotekuvat ovat tärkeitä, ja niiden tulee olla selkeitä, korkealaatuisia ja informatiivisia. Videot tuovat lisäarvoa ja ne voivat parhaimmillaan auttaa asiakkaita ymmärtämään tuotteen toimintaa ja käyttöä paremmin.

Tuotteiden tekniset tiedot ja vertailtavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, sillä ne auttavat asiakkaita vertailemaan tuotteita ja tekemään valintoja tuotteiden välillä. Tekniset tiedot kertovat asiakkaalle tarkempaa tietoa tuotteesta ja sen ominaisuuksista, kun taas vertailtavuus auttaa asiakasta vertailemaan tuotteita ja löytämään juuri hänelle sopivimman tuotteen. Teknisiä tietoja voidaan käyttää mm. tuotejoukkojen tai hakutulosten suodattamiseen ja siten ne helpottavat ostamista.

Tuotearvostelut ovat myös tärkeä lisäominaisuus verkkokaupassa, sillä ne antavat asiakkaille mahdollisuuden lukea muiden asiakkaiden kokemuksia ja mielipiteitä tuotteesta. Arvostelut voivat auttaa asiakasta saamaan paremman käsityksen tuotteen laadusta, toimivuudesta ja kestävyydestä, ja auttaa tekemään parempia ostopäätöksiä.

Alla pientä pohdittavaa jokaisen verkkokauppiaan omalle kohdalle!

 • Mistä asioista asiakkaalle merkityksellinen tuotetieto verkkokaupassani koostuu?
 • Miten voisimme järjestelmällisesti ja systemaattisesti parantaa tuotetietoamme?
 • Miten tuotetiedon parantamista tulisi ohjata, johtaa ja mitata?
 • Onko tuotehallinnan työkalumme tätä päivää?
 • Tarvitsisivatko tuotetiedon kirjoittajamme perehdytystä, ohjausta ja kannustusta? 

Mitä merkitystä  laadukkailla tuotetiedoilla on näkyvyydelle?

Hakukoneet käyttävät monia tekijöitä määrittääkseen, mitkä verkkosivut nousevat hakutuloksissa korkealle. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on sivuston sisältö ja sen laatu. Tämä sisältää myös tuotetiedot, jotka ovat tärkeä osa verkkokaupan sisältöä. Kun tuotetiedot ovat laadukkaita, tarkkoja ja informatiivisia, ne voivat auttaa verkkokauppaa nousemaan korkeammalle hakutuloksissa.

Kun asiakas etsii tiettyä tuotetta hakukoneessa, hän käyttää yleensä hakusanoja ja -fraaseja, jotka liittyvät kyseiseen tuotteeseen. Jos verkkokaupan tuotetiedot sisältävät näitä hakusanoja ja -fraaseja, nousevat halutut tuotteet paremmin esille hakutuloksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että sivuilla olevan tiedon tulisi sisältää nämä tärkeät avainsanat, jotta tuotteet päätyisivät asiakkaiden hakutuloksiin. Laadukkaalla asiakkaalle kirjoitetulla ja tuotetta rikkaasti kuvailevalla tuotetiedolla tätä dataa syntyy kuin itsestään. 

Hyvä tuotetieto voi myös auttaa verkkokauppaa erottumaan kilpailijoistaan hakutuloksissa. Jos tuotetiedot ovat selkeitä, informatiivisia, rikkaita ja sisältävät hyvää rakenteellista tuotetietoa, ne auttavat verkkokauppaa nousemaan hakutuloksissa korkealle. Tämä puolestaan johtaa parempaan näkyvyyteen, mikä voi lisätä verkkokaupan liikennettä ja sitä kautta mahdollisuuksia myyntiin.

Jokaisen verkkokauppiaan olisi hyvä pohtia ainakin seuraavia asioita: 

 • Mikä on näkyvyytemme kaikille mahdollisille asiakkaillemme?
 • Menetämmekö myyntiä, jos emme näy Google-haussa?
 • Miten pärjäämme suhteessa kovimpiin kilpailijoihimme?
 • Miten näkyisimme paremmin Googlessa ja saisimme sen avulla lisää asiakkaita?
 • Jos tuotetietomme olisi parempaa, myisimmekö enemmän tuotteita?
 • Miten konkreettisesti etenisimme tuotetiedon parantamisessa?

Houkutteleeko sinua kasvattaa asiakaskokemusta, luottamusta ja myyntiä? Ota yhteyttä täyttämällä alla oleva lomake, niin jutellaan mahdollisuuksista lisää. 

 

Lisää aiheeseen liittyvää