Miten varmistaa hyvä tuotetieto verkkokaupassa?  

Siirry sivun sisältöön

Kasvata myyntiä hyvän tuotetiedon avulla.

Yritysten tärkein tavoite on kasvattaa myyntiä ja siten parantaa tulosta. Verkkokaupan myynnin kasvattamisen yksi tehokkaimmista keinoista on hyvä ja laadukas tuotetieto. Mutta miten se oikein tehdään?

Kun asiakas lähtee verkko-ostoksille, hän etsii tietoa yleensä Googlesta. Jos verkkokauppasi tuotetiedot eivät ole laadukkaat, hakukone ei nosta tuotteitasi esiin ja potentiaali asiakas päätyy kilpailijan luokse ostoksille. 

Hyvä löydettävyys hakukoneissa vaatii teknisesti laadukasta verkkokauppa-alustaa, hyvää tuotetietoa ja ostamista tukevia inspiroivia sisältöjä.

Kun kivijalkakaupassa myyntityö on merkittävässä roolissa myyjien toimesta, verkkokaupassa oikein luotu tuotetieto toimii kuin huippumyyjä, joka palvelee päivittäin tuhansia asiakkaita ympäri vuoden – ja vieläpä ympäri vuorokauden.

Hyvä tuotetieto vaikuttaa suoraan asiakkaiden käsitykseen verkkokaupan uskottavuudesta ja siten myös myyntiin. Lisäksi hyvin rakennettu tuotetieto vaikuttaa paitsi verkkokaupan myyntiin, myös kivijalkamyymälän myyntiin. Se tarjoaa tärkeän tiedon ja houkuttelee asiakkaita sekä verkkokauppaan että fyysiseen myymälään.

Asiakaslähtöisen ja hakukoneoptimoidun tuotetiedon tuottamisessa piilee yksityiskohtia, joka vaativat eritystaitoja ja hakukoneiden ymmärrystä, joiden opiskeluun ei esimerkiksi tuotepäälliköllä tai ostotiimin jäsenillä ole yleensä aikaa.

Näkökulmia tuotetiedon tuottamisen haasteisiin

Verkkokaupassa on yleensä useita erilaisia näkymiä tuotetiedoista, kuten tuotesivu sekä eri kokoisia useiden tuotteiden listauksia ruudukko- tai listamuodossa. Näissä kaikissa asiakkaan tulisi voida hahmottaa, mistä tuotteesta on kyse, ja tiiviissäkin näkymässä, mitkä tekijät erottavat sen viereisestä tuotteesta.

Nimeämisen merkitys korostuu myös esimerkiksi verkossa verkkokaupan tuotetietosanomien pohjalta rakennetuissa ja automaattisesti asiakkaille kohdistetuissa dynaamisissa display-mainoksissa, joiden otsikossa esimerkiksi nimelle varattu tila vaihtelee.

Hyvä esimerkki nimen merkityksestä on myös Googlen kuvamainokset, joiden näkyminen on osaltaan kiinni tuotteen nimestä löydettävistä hakutermeistä ja tuotteen tyypistä. Näin ollen nimeämisen selkeys ja tarkkuus ovat olennaisia tekijöitä sekä verkkokaupan eri näkymissä että mainonnassa.

Selkeä ja riittävän yksinkertainen tuotekategorioiden nimeäminen on tärkeää, jotta asiakas ymmärtää, mitä kukin kaupan kategoria sisältää. Kunkin kategorian kuvauksen taas tulee auttaa asiakasta ymmärtämään, mitä tuotteita kukin kategoria sisältää, ja millaisia tarpeita ne voivat täyttää.  

Yksittäisen tuotteen informatiivinen kuvaileminen on ensisijaisen tärkeää, jotta asiakas ymmärtää, millainen tuote on ja mitä etuja se tarjoaa. Tuotteen ominaisuuksien ja hyötyjen kuvailemiseen tarvitaan eloisaa kieltä, jotta se erottuu kilpailijoiden tuotteista ja rohkaisee asiakasta valitsemaan juuri sinun kauppasi tuotteen. Kielellä on voima herättää mielenkiintoa, vakuuttaa ja antaa ratkaiseva sysäys ostopäätökselle.

Tämän lisäksi asiakkaalle merkityksellinen ja laadukas tuotetieto innostaa ostamaan useammin ja enemmän! 

Kasvata ymmärrystä ja lisää yhteistyötä!

Yleensä vastuu tuotetiedon tuottamisesta ja hallinnasta on ostotiimillä, mutta toiveet sisältöjen parantamisesta tulevat verkkokauppatiimiltä tai digimarkkinointitiimiltä. Tiimien välinen avoin kommunikaatio ja tiivis yhteistyö varmistaa tuotetiedon ja sisältöjen parantamiseen liittyvän tiedon liikkumisen molempiin suuntiin. Siinä auttaa ratkaisevasti, kun myynnin kasvattaminen on yhteinen tavoite kaikille ja jokainen ymmärtää, mihin hänen työnsä konkreettisesti vaikuttaa.

Tässä auttavat yhteiset työpajat ja koulutukset, joissa käsitellään tuotetietojen merkitystä ja parannuskeinoja. Koulutukset auttavat ostotiimiläisiä ymmärtämään, mitä hyötyä hyvin hallinnoiduista ja rikkaista tuotetiedoista on yritykselle, asiakkaille ja oman työn onnistumiselle – kukapa haluaisi kieltäytyä myynnin kasvusta?

Olisiko verkkokauppasi myynnin kehittämisessä uusien ajattelumallien aika?   

Toinen tapa on luoda selkeät prosessit ja vastuut, jotka ohjaavat tekemistä oikeaan suuntaan ja kasvattavat tehokkuutta. Hyvin suunniteltu ja selkeä prosessi mahdollistaa myös prosessin kehittämisen jatkossa entistäkin paremmaksi. Verkkokauppayksikön ja ostotiimin tulisi sopia yhteisistä tavoitteista, mittareista ja vastuista, jotta varmistetaan, että tuotetiedot ovat aina ajan tasalla ja hyvin hallinnassa.

Tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi on joskus hyödyllistä rohkeasti uudelleenorganisoida työtehtäviä ja vastuita vastaamaan nykyajan tarpeita. Onko osto-osastollanne, tuotepäälliköillänne tai tuotetiedosta vastaavalla taholla yhtiössä varmistettu, että jokaisella jäsenellä on tarvittavat taidot ja resurssit oman vastuualueensa kehittämiseen? Tämä varmistaa, että jokainen tiimin jäsen voisi menestyä tehtävässään ja edistää yhtiön tavoitteiden saavuttamista.

Jos haasteena on osto-osaston resurssien ja ajan puute, tuotetietojen ajan tasalla pitäminen voi olla vaikeaa. Tähän auttaa osto-osaston resurssien lisääminen tai tuotetietojen hallinnan ulkoistaminen osaavalle kumppanille.

Ulkopuolinen tuotetiedon auditointi auttaa 

Ulkopuolinen auditointi ja konsultointi on varteenotettava ratkaisu tuotetiedon hallinnan ja sisältöjen parantamisen edistämiseksi. Ulkopuolinen konsultti tarjoaa asiantuntemusta ja ohjausta tuotetiedon hallinnan parantamiseen ja auttaa yritystäsi kehittämään tehokkaita strategioita, joilla verkkokaupan myyntiin saadaan kasvua. Auditoinnissa asioita tarkastellaan asiakkaiden näkökulmasta ja tarkastellaan tuotetiedon merkityksellisyyttä, oikeellisuutta, riittävyyttä, vertailtavuutta, määrittelyä – eli sanalla sanottuna: kehittämistä.

Ulkopuolinen auditointi auttaa yritystäsi tunnistamaan mahdollisia ongelmia tuotetietojen hallinnassa tai työkaluissa (PIM) ja sisältöjen parantamisessa (CMS). Auditoinnin tulokset auttavat ymmärtämään, miten tuotetiedot ja sisällöt ovat verrattavissa kilpailijoiden vastaaviin, ja miten niitä voidaan parantaa. Ulkopuolinen konsultti auttaa yritystä myös kehittämään toimintasuunnitelman sille, miten tuotetietoja jatkossa hallitaan tai sisältöjä parannetaan.

Oman yrityksen ulkopuolelta tuleva asiantuntija katsoo asioita out-of-the-box, ja usein auttaa yritystä tunnistamaan myös aivan uusia mahdollisuuksia, joita ei ole aikaisemmin huomattu!

Webinaari: Paremmalla tuotetiedolla kohti myynnin kasvua

Tämä blogi on osa verkkokauppaa käsittelevää blogisarjaa. Lue myös muut sisällöt:  

Luomassa inspiroivaa verkkokauppaa: kampanjoiden, tuotteistuksen, personoinnin ja elämyksellisyyden merkitys 

Verkkokaupan menestys vaatii monenlaista osaamista – tutustu eri työntekijärooleihin ja niiden merkitykseen 

Miten kasvatat verkkokaupan myyntiä ja miten se eroaa myymälämyynnistä?

Haluatko erottua kilpailijoistasi ja tarjota asiakkaillesi unohtumattoman ostokokemuksen? Ota yhteyttä täyttämällä alla oleva lomake, niin jutellaan mahdollisuuksista lisää. 

 

Lisää aiheeseen liittyvää