Isännöintiliiton palvelut yhden kirjautumisen alle

Siirry sivun sisältöön
Isännöintiliitossa bisnes, design ja tekniikka muotoiltiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja palvelut päivitettiin tähän päivään.

Isännöinti koskettaa 2,7 miljoonaa asunto-osakeyhtiöissä asuvaa suomalaista. Alan kokoava toimija Isännöintiliitto haluaa nostaa isännöintialan profiilia ja on aktiivisesti kehittämässä palveluita ja toimintatapoja.

Sekä sisäisesti että jäsenyrityksille tarjottavat Isännöintiliiton palvelut olivat siellä täällä, eri järjestelmien ja kirjautumisten takana. Pirstaloitunuttta dataa ei voitu myydä tai hyödyntää asiakaspalvelun tai bisneksen avuksi. Liitto halusi ottaa kertaheitolla kunnon digiloikan ja viedä palvelut tähän päivään – ja tulevaisuuden bisnesmahdollisuuksia tukemaan.

Parempaa palvelua sekä itselle että asiakkaille

Mikropalveluarkkitehtuuri ja pienet integraatiot mahdollistivat sen, että olemassa olevat järjestelmät saatiin keskustelemaan keskenään. Säästettiin manuaalista työtä ja saatiin asiakkaidenkin tilaukset heti voimaan.

Tähän päästiin, kun muotoiltiin alusta alkaen bisnes, design ja tekniikka yhdeksi ja toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Eri toteutusten ja tarpeiden väliin luotiin palveluväylä, joka yhdisti osan vanhoista järjestelmistä ja toi ne tähän päivään.

Kertakirjautumisen käyttöönotto tulee jatkossa helpottamaan myös uusien palveluiden liittämistä samaan palveluväylään. Jokainen liitos voidaan tehdä sisäisesti omalla tavallaan, kunhan rajapinnat saadaan kohtaamaan.

Integraatio-mallin hyödyt

  • Mahdollistaa uudenlaisten palveluiden tarjonnan
  • Hajauttaa riskejä ja tekee kehittämisestä kustannustehokkaampaa
  • Helpottaa integraatioita myös kolmansien osapuolten (kuten isännöinnin, tapahtumien, talouden) järjestelmiin
  • Vähentää manuaalista työtä ja tekee raportoinnista eri järjestelmistä reaaliaikaista
  • Voidaan ottaa helposti käyttöön eri järjestelmiä, jotka soveltuvat juuri jonkin asian hoitoon parhaiten

Suunnannäyttäjä muillekin verkkopalveluille

Jäsenpalvelu parantaa käyttökokemusta ja sen taustatoteutukset poistavat monia manuaalisia työvaiheita. Kertakirjautumisella pelataan samalla jo seuraavaa paikkaa eli helpotetaan muiden järjestelmien liittämistä samaan kokonaisuuteen.

Suurin pitkän tähtäimen suunnitelma on alustabisneksen käynnistäminen. Tähän mennessä tehty työ antaa sille vahvan pohjan.

Uudistimme koko digiarkkitehtuurin – valittu malli mahdollisti askelittain sekä vanhentuneiden järjestelmien uudistamisen ja uusien palveluiden kehittämisen että niiden välisen integroimisen.

”Tämä mahdollistaa myös jatkossa yksittäisten järjestelmien korvaamisen tarkoituksenmukaisemmilla. Samalla olemme tehostaneet toimintaprosesseja sekä parantaneet asiakkuuksien hallintaa ja asiakaskokemusta. Nyt ison sisältö- ja datamäärän parempi hyödyntäminen on mahdollista. Ratkaisu mahdollistaa myös tulevaisuuden palveluiden ja liiketoiminnan joustavan kehittämisen”, Isännöintiliiton kehityspäällikkö Marianne Falck-Hvilstafeldt summaa.

Lisää aiheeseen liittyvää

Palvelunhallinta

Pääkaupunkiseudun vesirakentaminen ui digiaikaan

HSY:n järjestelmät eivät keskustelleet keskenään ja toimintoja oli hankala hoitaa exceleillä – joskus jopa paperilappujen varassa. Oli aika sukeltaa digiaikaan.

Lue lisää

25.4.2022