Risteilijöiden rakentaminen vaatii saumatonta yhteistyötä – näin Meyer varmistaa työnohjauksen sujuvuuden

Siirry sivun sisältöön

Meyer Turku ja Ambientia ovat tehneet yhteistyötä jo yli 10 vuotta. Tänä aikana Meyerin tuotantoprosessit on hiottu tehokkaiksi, täsmällisiksi ja turvallisiksi. Tämä ei tietenkään ole tapahtunut itsestään, vaan taustalla on kattava strategia- ja suunnittelutyö.

Meyer Turku Oy on telakka, joka rakentaa valtavia risteilijöitä. Jokaisen aluksen rakentaminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi, jossa on valtavasti liikkuvia osia.

Pelkästään telakka-alueen logistisen virran hoitaminen vaatii paljon suunnittelutyötä, ja laivan rakentaminen itsessään on jatkuvaa materiaalivirtojen operointia ja muutoksenhallintaa.

”Telakka-alue muistuttaa pientä kaupunkia. Laivan rakentamiseen osallistuu tuhansia ihmisiä, ja suuri osa rakentamisen palveluista tuotetaan alihankintana. Laivanrakennusala on erittäin verkostoitunutta, joten on ensiarvoisen tärkeää, että tieto kulkee saumattomasti”, kuvailee Meyer Turku Oy:n Head of Department Axel Forsman.

Laivanrakennusbisnes on myös tarkkaan sanktioitua. Työn myöhästymisestä seuraa sakkoja ja ylityötunnit ovat kalliita. Jos tieto ei kulje, sisäisesti ja/tai kumppanien kanssa, voi kannattavuuteen pahimmillaan syntyä iso lovi.

Työnohjauksen sujuvuus onkin avainasemassa tässä tarkkaan aikataulutetussa palapelissä. Jotta laivan rakentamisen eri vaiheet osataan suunnitella kustannustehokkaiksi ja mahdolliset pullonkaulat tunnistetaan ajoissa, tarvitaan sujuvia prosesseja ja läpinäkyvyyttä jokaisessa vaiheessa.

Uusi työnohjauksen ratkaisu katkaisi viestintälimbon

Tuskin kukaan yllättyy kuullessaan, ettei tällaisia mammuttikokonaisuuksia voi kunnolla hallinnoida sähköposteissa ja Exceleissä. Ne eivät välttämättä tavoita kaikkia, eikä kumpikaan järjestelmä pysy ajan tasalla riittävällä tarkkuudella. Kaikki oikeat ihmiset eivät välttämättä ole pysyneet kartalla ajankohtaisista tapahtumista ja muutoksista.

”Excelillä tehdyt tarkastuslistat ovat olleet tyypillisesti satojen, jopa tuhansien rivien mittaisia. Voi arvata, että niiden lähettely edestakaisin eri henkilöille ja laivayhtiöille on ollut hidasta ja tuskallista puuhaa”, Forsman sanoo.

Onneksi viestintälimboon on löytynyt ratkaisu.

Tiedonkulku ja muutostenhallinta ovat keventyneet huomattavasti sillä, että prosessit on digitalisoitu. Liiketoimintakriittisessä roolissa tässä on ollut Ambientian kehittämä työnohjauksen ratkaisu, jonka ansiosta kaikki tieto on yhdessä paikassa ja aina oikeiden henkilöiden saatavilla. Samassa paikassa hallinnoidaan myös huomautuksia ja auditointeja sekä hyväksytään dokumentit ja piirustukset.

Uudistusten myötä on löydetty ratkaisu myös siihen, miten Meyerin alihankinta- ja yhteistyöverkostoa hallinnoidaan tehokkaasti. On nimittäin kriittistä, että tieto kaikista alihankkijoista ja yhteistyökumppaneista löytyy nopeasti ja että tieto heille päin kulkee ripeästi. Näin laivanrakentamisen eri vaiheet osataan suunnitella järkevästi eikä aikaa kulu turhaa odotteluun – tai pahimmassa tapauksessa siihen, että jo tehty työ joudutaan tiedonkulun katkoksien takia purkamaan ja tekemään uudestaan.

 

”Tiedon virtaavuus sekä materiaalien oikea-aikainen saatavuus ovat laivanrakennuksessa kaikki kaikessa. Digitaaliset ratkaisut ovat parantaneet näitä prosesseja huomattavasti.”


Axel Forsman
, IT-päällikkö, Meyer Turku Oy

 

Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että tietoturva on myös telakka-alalla erityisen isossa roolissa. Keskitetty järjestelmä rajaa tiedot juuri oikeiden henkilöiden saataville ja kun kaikki yhteyshenkilöt on koottu samaan paikkaan, päästään eri projekteissa mukana olleiden ihmisten jäljille tarvittaessa vuosienkin viiveellä.

“Nyt meillä on aina ajantasaista faktaa siitä, millaista tietoa on ollut kenenkin saatavilla projektien eri vaiheissa”, Forsman sanoo.

Reaaliaikainen data auttaa pitämään kustannukset kurissa

On selvää, että katkeamaton tiedonkulku ja yhtenäiset alustat minimoivat koordinointirumban. Myös inhimilliset virheet ja hävikki ovat vähentyneet.

”Aikaisemmin saattoi käydä niin, että pihalle varastoidut teräslevyt unohtuivat tai peittyivät lumeen, kun niistä oli tieto vain paperilla. Nyt automaattinen järjestelmä tietää tarkalleen joka ikisen levyn sijainnin, eikä mitään mene hukkaan”, selventää Helka Myrskyranta, Meyer Turku Oy:n Delivery Manager, Head of Team.

Kaiken tämän lisäksi turvallisuuskin on parantunut digitalisaation myötä. Paikannusteknologian ansiosta telakka-alueen logistiikka toimii täsmällisesti, ja suhteessa Meyerin kasvaneeseen tuotantovolyymiin onnettomuuksien määrä on vähentynyt reippaasti.

Liiketoiminnan näkökulmasta merkittävin muutos on kuitenkin tapahtunut liiketoiminnan ennustettavuudessa ja kassavirran hallinnassa. Reaaliaikainen data auttaa tarkastelemaan toimintaa bisneskriittisesti, ja etenkin laivanrakennuksen loppuvaiheen kustannukset ovat pysyneet paremmin hanskassa.

Isona apuna tässä on ollut järjestelmäuudistuksen mukanaan tuoma riskienhallinnan malli, jonka avulla on helpompaa arvioida kustannuksia eri vaiheissa. Käytännössä malli auttaa pienentämään riskien todennäköisyyksiä.

Kolmas kerta toden sanoo – järjestelmäkehityksessäkin

“Olemme Ambientialla erittäin tyytyväisiä siitä, että olemme onnistuneet osoittamaan osaamisemme. Tämän myötä yhteistyö Meyerin kanssa on laajentunut aiempaa kansainvälisemmäksi”, sanoo Ambientian kehittämiskonsultti Harri Nieminen.

Jälkikäteen kaikki kuulostaa niin helpolta. Meyer halusi digitalisoida toimintonsa ja teki niin. Solekkotehä vaan. Totuus ei kuitenkaan ole ihan näin ruusuinen.

Meyer-konsernissa käytössä ollut Atlassian-teknologioihin pohjautuva järjestelmäympäristö (Onboard Jira ja Confluence) oli alun perin rakennettu Saksassa ja siihen oli vuosien varrella ehtinyt kertyä monenlaista teknistä velkaa. Apua järjestelmien stabilointiin ja kehitykseen oli haettu kahdelta eri Atlassian-kumppanilta, joista kumpikaan ei ollut onnistunut selvittämään umpisolmuja auki.

Oli kuitenkin liiketoiminnan kannalta kriittistä saada laajat kollaboraatioympäristöt pelittämään ja minimoida töiden seisominen telakalla. Tarvittiin kumppani, joka pystyisi laittamaan ympäristöt teknisesti kuntoon ja vastaamaan ylläpidosta sovittujen SLA-tasojen mukaisesti sekä tukemaan kehitystyössä myös vastaisuudessa.

Apuun kysyttiin jo entuudestaan vastaavista hankkeista ja teknologioista tuttua Ambientiaa.

Tällä kertaa vanha sanonta kolmas kerta toden sanoo piti paikkansa. Vasta Ambientia onnistui ottamaan bisneskriittisen järjestelmän haltuun. Ja nyt Ambientia vastaa koko Meyer-konsernin työnohjauksen, projektinhallinnan sekä kollaboraatioympäristöjen kehityksestä ja ylläpidosta.

Myrskyrannan mukaan Meyerin ja Ambientian yhteistyö on sujunut mainiosti.

”Ambientia on kumppanina monipuolinen. Osaamista löytyy niin isoihin teknisiin kysymyksiin kuin detaljitason pulmiinkin. Ambientialla myös ymmärretään bisnestä ja todella perehdytään asiakkaan toimialaan”, Myrskyranta kehuu.

Koska telakka-alalla riittää vielä paljon automatisoitavaa ja kehitettävää, uskoo Myrskyranta, että yhteistyö jatkuu. Nyt kun tiedonkulku ja työnohjausprosessit ovat läpinäkyviä ja tehokkaita, voidaan keskittyä uusien laivanrakennusalaa eteenpäin vievien innovaatioiden kehittämiseen. Etenkin koronapandemia on nostanut pintaan pulmia, joita voidaan ratkoa vain datan ja digitalisaation avulla.

”Koronan vuoksi maailman risteilijät ovat seisseet parkissa 1,5 vuotta. Tänä aikana on ollut hyvä ravistella telakka-alan vanhoja käytäntöjä. Dataa hyödyntämällä voidaan tehostaa monipuolisesti koko laivanrakennusalan toimintaa ja kehittää asiantuntijoiden yhteistyöverkostoa”, Myrskyranta summaa.

 

”Yhteistyömme Ambientian kanssa on ollut helppoa, joustavaa ja tiivistä. Ambientia on sisäistänyt telakka-alan ongelmat ja tarjonnut niihin selkeitä ja toimivia ratkaisuja.”


Helka Myrskyranta
, Delivery Manager, Head of Team, Meyer Turku Oy

Oliko tämä kiinnostavaa? Jos vastauksesi on kyllä, kannattaa katsoa myös Helka Myrskyrannan puolen tunnin haastattelu Prosessipäiviltä. Hän kertoo siinä lisää siitä, miten  IT voi tukea liiketoiminnan prosesseja työnohjauksen ratkaisun avulla.

 

HubSpot Video

 

Lue lisää palvelunhallinnasta

 

Lisää aiheeseen liittyvää

Julkinen sektori

Valtorin julkaisualusta luottaa Cloudflareen

Valtorin verkkojulkaisualustan turvallisuus ja käytettävyys ovat ratkaisevan tärkeitä asioita arjen työssä. Lue lisää Valtorin asiakastarinasta.

Lue lisää