Tampereen ratikka ei kulkisi ilman digitaalista tilannekuva­järjestelmää

Siirry sivun sisältöön

Tampereen Raitiotie Oy ja Ambientia rakensivat yhdessä tilannekuvajärjestelmän, jolla hallinnoidaan joukkoliikennettä.

Tampereen ratikka on ollut yksi merkittävimpiä joukkoliikennehankkeita koko Suomen mittakaavassa vuosikymmeniin.

Kokonaisuutta hoitavan yhtiön toiminnassa on erikoista se, että he ovat käytännössä puhtaasti tilaajaorganisaatio. Tampereen Raitiotie Oy ei itse harjoita operatiivista toimintaa ollenkaan, vaan hakee markkinoilta ympärilleen kaikki palveluntuottajat ja yhteistyökumppanit, jotka mahdollistavat liikennöinnin ja kunnossapidon sekä vaunujen että infrastruktuurin osalta.

Usean eri toimijan järjestelmät ja datat yhteen

Koska yhteistyökumppaneita on määrällisesti paljon, haluttiin kokonaisuuden hallinnointia helpottamaan digitaalinen tilannekuvajärjestelmä. Käytännössä tilannekuvajärjestelmä kasaa yhteen useiden eri toimijoiden järjestelmät ja niiden tuottaman datan. Järjestelmän avulla pystytään reaaliajassa näkemään, miten liikenne sujuu ja miten eri yhteistyökumppanit pitävät palveluvelvoitteistaan kiinni.

”Halusimme tietojärjestelmän, josta näkisimme miten vaunut liikkuvat, mikä liikennetilanne on ja miten kunnossapito toimii. Tavoitteenamme oli saada kaikki hajallaan oleva tieto yhteen paikkaan”, Tampereen Raitiotie Oy:n turvallisuus- ja järjestelmäpäällikkö Jonna Anttila muistelee.

Järjestelmän toimittajaa valitessaan yhtiö teki markkinakartoitusta. Sen perusteella tarjouksia pyydettiin sellaisilta potentiaalisilta järjestelmätoimittajilta, joilla olisi valmiudet viedä projekti läpi annetuissa aikataulu- ja kustannusraameissa. Tarjouskilpailuun vastanneista yrityksistä kumppaniksi valikoitui Ambientia.

”Meillä oli jo jonkinmoisia ajatuksia siitä, mitä tietoa haluamme järjestelmään saada, ja syksyn aikana pidimme työpajoja Ambientian kanssa useaan kertaan. Meillä oli todella tiukka aikataulu ja vain hyvin rajallisesti aikaa palavereihin, mutta Ambientia otti tämän hienosti huomioon. Saimme selkeät stepit, mistä pidimme kiinni ja viestimme aktiivisesti puolin ja toisin”, Anttila kiittelee.

”Ambientia osasi kaivaa meistä oleelliset asiat työpajojen yhteydessä irti. Hyvin järjestetyt työpajat olivatkin yksi ratkaiseva tekijä siinä, että järjestelmä saatiin ajoissa valmiiksi”, Anttila jatkaa.

→ Lue lisää data- ja analytiikkapalveluistamme! 

Haasteena tiukka aikataulu

Kiireisen aikataulun vuoksi järjestelmästä päätettiin tehdä karsittu versio, jotta liikennöinti saatiin aloitettua suunnitellussa aikataulussa. Yksi työpajojen aihe oli käydä läpi, mitkä ominaisuudet olisi otettava mukaan jo ensimmäiseen versioon ja mitkä voitaisiin jättää seuraavaan vaiheeseen.

”Meillä on nyt oleellisimmat asiat valittuna ja ne ovat järjestelmässä näkyvillä. Saamme hyvän kuvan keskeisiin toimintoihimme: missä vaunut menevät, mikä on kunnossapidon tilanne ja niin edelleen. Järjestelmän käytön pohjalta voimme tehdä suunnitelmia tulevaisuuteen ja miettiä, mitä tietoja haluamme vielä esiin ja miten olemassa olevaa voidaan kehittää edelleen”, Anttila kertoo.

”Ambientian kanssa yhteydenpito sujuu myös tässä ylläpitovaiheessa, vaikka aktiivista kehitystyötä ei olekaan käynnissä tällä hetkellä.”

Ketterä kehitys vakuutti

Myös yhtiön toimitusjohtaja Pekka Sirviö antaa kiitoksensa Ambientialle. Häneen teki vaikutuksen erityisesti työpajojen vetäjien ammattitaito.

”Prosessia tehtiin minulle uudella, ketterän kehityksen tavalla. Kaikesta näki, että Ambientian porukka oli nähnyt paljon vaivaa jo tarjouskilpailuvaiheessa. Hienoa oli, että myös kustannuskysymykset kohtasivat annetuissa raameissa. Otimme jonkin verran lisätöitäkin matkan varrella”, Sirviö kuvailee.

”Ambientialla on itsellään halu kehittää tätä järjestelmää. Jos on ollut kysymyksiä, niin hyvin saadaan vastauksia. He ovat hyvin aktiivisia asian suhteen”, Sirviö jatkaa.

”Heidän työskentelystään nousi esiin hyvä vuorovaikutus ja innostuneisuus. Keskusteluyhteys oli avointa koko ajan. Se innostuksen ja omistautumisen taso, millä he ovat heittäytyneet mukaan projektiin, on ollut minusta hienoa”, Anttila päättää.

Voit fiilistellä ratikkaa ja kuunnella Jonna Anttilan & Pekka Sirviön mietteitä alla olevalta videolta.

HubSpot Video

→ Lue lisää data- ja analytiikkapalveluistamme!

Lisää aiheeseen liittyvää