Liiketoimintasovellusten modernisointi on yritysten ykköshaaste

Siirry sivun sisältöön

Olemassa olevien liiketoimintasovellusten puutteet ovat merkittävä liiketoiminnan kehityksen ja digitalisaation hidaste.

Ambientian tekemän selvityksen mukaan liiketoimintasovellusten modernisointitarpeet on tunnistettu suomalaisissa kaupan alan ja teollisuusyrityksissä. Modernisointi koetaan tärkeimmäksi investointikohteeksi tulevina vuosina ja siihen halutaan satsata – jopa enemmän kuin uusien digitaalisten konseptien ja sovellusten kehittämiseen.

Uudet palvelut edellyttävät datan hallintaa ja vuoropuhelua kumppaneiden kanssa

Valmistavassa teollisuudessa erilaisten palveluiden lisääminen liiketoimintamalleihin on keskeinen tavoite, joka tarvitsee perinteisen tuoteIähtöisen ajattelun rinnalle uudenlaista logiikkaa. Liiketoiminnan näkökulmasta se edellyttää yritykseltä kyvykkyyttä toimia yhdessä kumppaniverkoston kanssa, kykyä hallita erilaisia datavirtoja ja tarjota dataa sidosryhmien käyttöön.

Vastaavia liiketoimintamuutoksia käydään läpi kaupan alalla, kun monikanavaisen asiakaskokemuksen ja erilaisten ekosysteemien merkitys kasvavat olennaisiksi tekijöiksi asiakkaiden palvelemisessa.

Nämä haasteet on tekemämme selvityksen perusteella tunnistettu myös sovellusten modernisoinnissa ratkaisevaksi lähtökohdaksi.

Kävi ilmi, että datan hallinta ja sen tarjoaminen muille sovelluksille sekä automaatioiden kehittäminen ja järjestelmäintegraatiot koettiin merkittävimmiksi digitalisaation kehitysteemoiksi myynti- ja asiakaspalveluratkaisujen kehittämisen rinnalla.

New call-to-action

 

Tarvetta ja investointikykyä modernisointiin riittää, kunhan suunta ja keinot ovat selvät

Nykyisten liiketoimintasovellusten puutteet laskettiin myös tärkeimpien digitalisaatiota hidastavien tekijöiden joukkoon, heti liiketoimintamallien muutoskyvyn ja liiketoimintapotentiaalin arvioinnin jälkeen.

Sovellusten modernisointi on siis avaintekijä onnistuneessa digitalisaatiossa. Sitä pidetään kuitenkin haastavana, onhan kyse isosta muutosmatkasta – ja samaan aikaan on tuettava myös nykyistä liiketoimintaa.

Tekemässämme selvityksessä erityisinä modernisoinnin haasteina vastaajat kokivat hankkeiden käynnistämisvaiheen ja siinä erityisesti teknologia- ja ratkaisuarkkitehtuurin määrittämisen sekä liiketoimintamallin ja palvelumallien suunnittelun asiakastarpeiden mukaisesti. Investointikyvykkyyden he kokivat kuitenkin jopa hyväksi, kunhan suunta saadaan selväksi.

Tulevaisuuden digitalisaation ja dataratkaisujen tahtotilan lisäksi modernisoinnissa on olennaista ymmärtää, miten esimerkiksi 20 vuotta vanhat sovellukset on kehitetty, jotta niiden modernisointia voidaan aloittaa järkevästi. Muutoin on riskinä, että jatkossakin sovellusten ja integraatioiden kehittäminen on kallista ja hidasta.

On myös hyvä muistaa, että modernisointi ei ole pelkästään tekninen suoritus. Olennaista on ymmärtää, minkälaisista liiketoiminnan tarpeista modernisointitarve nousee esille – hyvin todennäköisesti tarkoituksenmukaista on uudistaa myös 20 vuotta vanhoja prosesseja ja toimintatapoja.

Nappaa opit onnistuneeseen alkuun

Sovellusten modernisoinnilla on siis olennainen rooli onnistuneessa liiketoiminnan muutoksessa ja digitalisaatiossa. Ne ovat monesti isoja ja kompleksisia hankkeita, ja niissä on tärkeää lähteä liikkeelle oikeaan suuntaan.

Opi lisää webinaareistamme, joissa asiantuntijamme pureutuvat sovellusten modernisoinnin erityispiirteisiin ja antavat parhaat vinkit oman modernisointihankkeen onnistuneelle käynnistämiselle.

→ Lue lisää modernisointipalveluistamme! 

Lisää aiheeseen liittyvää

Blogi

Mihin IT-palvelunhallintaa tarvitaan?

IT-tiimit ja IT-palvelunhallinta ovat kriittisiä tekijöitä yrityksen olemassa olevan liiketoiminnan sekä uusien liiketoimintamallien kehittämisen kannalta.

Lue lisää

5.6.2018