Sovellusten modernisoinnilla kustannustehokasta digitalisaatiota

Siirry sivun sisältöön

Miksi sovelluksia kannattaa modernisoida?

Yritysten CIO:t ja CDO:t etsivät tänäkin vuonna digitalisaation Graalin maljaa: miten löytää digitaalisia liiketoimintamalleja ja kehittää niistä uutta liiketoimintaa nykyisen rinnalle? Haaste on monitahoinen, ja uuden tavoitetilan suunnittelu on ainoastaan ensimmäinen askel muutosmatkalla. Liikkeelle lähdetään olemassa olevien toimintamallien, järjestelmien ja niiden tarjoamien kyvykkyyksien rajoittamina. 

Toimintamallien muuttaminen ja muutoksen johtaminen ovat avaimia onnistumiseen, sillä liiketoiminta on loppujen lopuksi ihmisten välistä kanssakäyntiä. Tässä kirjoituksessa keskityn kuitenkin organisaatioiden olemassa olevien järjestelmien ja arkkitehtuurin asettamiin haasteisiin. Kerron myös, miten voit päivittää kokonaisuuden tähän päivään ilman, että kaikkea on rakennettava alusta asti uudelleen. 

Miksi vanha järjestelmä ei enää riitä?

Nykyiset järjestelmät on alun perin rakennettu palvelemaan erilaisia liiketoiminnan tarpeita aikana, jolloin oli keskeistä saada tiedot kerättyä yhteen järjestelmään, jonka ympärille prosessit rakennettiin. Tuo yksittäinen järjestelmä laitettiin toimimaan omalle (virtuaali)palvelimelleen, jossa sitä pystyttiin hienosäätämään liiketoiminnan pyynnöstä yksittäisten toimintojen osalta. Tämän päivän näkökulmasta lopputulos voi olla monella tapaa haastava:

  • Liiketoiminnalle kriittistä sovellusta ei ole ehkä suunniteltu jakamaan tietojaan toisten järjestelmien kanssa. Asiantuntijat joutuvat käyttämään aikaansa asioiden manuaaliseen päivittämiseen.
  • Jokin nykypäivänä tarpeeton toiminnallisuus lisää käyttäjien kognitiivista kuormaa ja turhautumista sekä hidastaa uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Käyttäjän pitää tietää, miten järjestelmä on sovitettu osaksi prosesseja sen sijaan, että käyttö olisi intuitiivista. 
  • Onko käsissäsi monoliitti? Jos järjestelmää ei ole koskaan suunniteltu skaalautumaan, jähmeys koituu ongelmaksi kun käyttäjien, integraatioiden ja välitettävän datan määrä kasvaa.
  • Datan ja sen jalostamisen arvoa ei ole aiemmin osattu huomioida kuten tänään. Siksi vanha toimintamalli – mukaan lukien ihmisten väliset vuorovaikutuspisteet järjestelmän ympärillä – ei vastaa nykyaikaisiin vaatimuksiin. 

Kokonaan uusi ratkaisu vai nykyisten sovellusten modernisointi?

Nykyisten järjestelmien rooli digitalisaatiossa ajatellaan monesti toisarvoisena, koska ne eivät tyypillisesti heijasta tai palvele tavoitetasoa erityisen hyvin. Kaiken tekeminen uusiksi nykyisistä lähtökohdista on tietysti mahdollista. Se voi kuitenkin olla erittäin hidas polku kulkea, kun tarve muutoskyvykkyydelle on akuutti. Joudut tekemään merkittäviä investointeja ennen kuin liiketoimintamuutos alkaa tuottaa riittävästi kassavirtaa. 

Uuden rakentaminen nollasta ei ole aina välttämätöntä. Liiketoimintasovellusten modernisointia voi tehdä myös vaihe kerrallaan. Modernisoinnilla tarkoitankin prosessia, jolla voit uudistaa nykyiset järjestelmät vaiheittain ja osittain. Uudistusten avulla voit automatisoida prosesseja sekä vastata digitaalisen liiketoiminnan integraatio- ja datakyvykkyyksien vaatimuksiin. 

Yksi vaiheittaisen etenemisen tärkeä hyöty on, että voit sovittaa kertainvestoinnit ja niiden takaisinmaksun joustavasti siihen, millaisia lisäarvopalveluita kehität asiakkaillesi. 

Kysy nämä kysymykset ennen sovellusten modernisointia

Nykyisten järjestelmien kanssa on mahdollista (ja joskus pakkokin) tulla toimeen, kun ollaan ottamassa digitaalisen muutosmatkan ensiaskeleita. Riippuen lähtötilanteesta voi erilaisia etenemispolkuja olla hyvinkin erilaisia - niistä pitää vaan tunnistaa optimaalisin. Valinnasta riippumatta tarvitset mukaan aitoa ketteryyttä, jotta osaat priorisoida etenemistä liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. 

Kun haluat tunnistaa, mikä on organisaatiosi kannalta tarkoituksenmukaisin tapa saavuttaa tavoitteet, aloita etsimällä vastaukset näihin kysymyksiin: 

  • Millaisia kyvykkyyksiä nykyiset järjestelmät voivat tarjota suhteessa tavoiteltuihin liiketoiminnallisiin hyötyihin?
  • Millaisia kokonaan uusia kyvykkyyksiä tarvitset?
  • Millaisia etuja nykyjärjestelmiin liittyy? Entä riskejä tai rajoitteita?
  • Millaisessa aikataulussa uudistus tulee viedä läpi?
  • Millainen on alkuinvestoinnin budjetti?

Kun ymmärrät kokonaisuuden ja liiketoiminnan tarpeet riittävän syvällisesti, pystyt priorisoimaan nykyisten järjestelmien muutosmatkan etapit järkevästi. Näin saat sovellusten modernisoinnin palvelemaan liiketoiminnan kehitystavoitteita. 

Vaikka lähtisit liikkeelle kevyesti, huolehdithan siitä, että sovellusten modernisointi tehdään – ei pelkästään käyttäjien tarpeet huomioiden – vaan myös järjestelmäarkkitehtuurin näkökulmasta oikein. Tulevaisuuden tiekarttaa kannattaa kartoittaa riittävän pitkälle, jotta osaat varautua tulevaisuuden tarpeisiin riittävällä modulaarisuudella. Näin ratkaisu on joustava ja mahdollistaa kyvykkyyksien laajentamista ja vaihtamista myös tiekarttasi myöhemmissä vaiheissa.  

Loppujen lopuksi, tehokas digitalisaatio tarkoittaa ensisijaisesti vaikuttavuutta – liiketoiminnallista muutosta asiakasrajapinnassa. Samalla on kuitenkin syytä huomioida, miten muutosmatka nykyisistä järjestelmistä tulevaisuuteen on mahdollista tehdä tehokas panos-tuotos-suhde saavuttaen.

Mietityttääkö, miten sovellusten modernisointihankkeissa kannattaa lähteä liikkeelle?

→ Lue lisää modernisointipalveluistamme ja ota yhteyttä!

Lisää aiheeseen liittyvää