Sovellusten modernisointi

Siirry sivun sisältöön

Moderni sovelluskokonaisuus skaalautuu ja kehittyy liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.

Autamme luomaan modernin sovellus­kokonaisuuden

Kun kehitetään uusia digitaalisia liiketoimintamalleja, täytyy myös olemassa olevat toimintamallit ja tietojärjestelmät päivittää palvelemaan uutta. Näin varmistetaan organisaation muutoskyvykkyys, ja että sillä on eväät hyödyntää tehokkaasti sekä dataa että kumppanuuksia. 

Me Ambientialla autamme organisaatioita rakentamaan modernin sovelluskokonaisuuden, joka skaalautuu ja kehittyy liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa lähdemme liikkeelle olemassa olevien sovellusten haltuunotosta.

→ Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

"Toimivat liiketoimintasovellukset ovat organisaation kehityksen ja muutoskyvykkyyden perusta. Ilman niitä toiminnan skaalaaminen ei ole mahdollista."

Harri Nieminen,

Business Development Consultant

Ambientia

Miksi sovelluksia kannattaa modernisoida?

Kilpailukyky  

 • Kun olemassa olevaa sovelluskokonaisuutta modernisoidaan vaiheittain ja mahdollistetaan näin uusien ja vanhojen järjestelmien yhteistoiminta, saadaan jo tehtyjä investointeja hyödynnettyä tehokkaasti. 
 • Modernit sovelluskokonaisuudet ja toimivat rajapinnat mahdollistavat myös datan liikkumisen järjestelmien välillä.  
 • Tämä kaikki tarjoaa mahdollisuuksia asettaa parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa kilpailukykyä.

Ketteryys  

 • Pilvipohjaisuus ja mikropalveluarkkitehtuuri mahdollistavat, että sovelluskokonaisuuksia kehitetään nopeasti ja joustavasti. Näin voidaan helpommin ja ketterämmin vastata toimintaympäristön muutoksiin. 

Kustannustehokkuus  

 • Modernin sovelluskokonaisuuden ylläpito on kustannustehokasta. Ne myös skaalautuvat tarpeiden mukaan.
 • Jatkokehittämisen kustannukset pienenevät, sillä sovelluksen osia voidaan kehittää hallitummin ja toisistaan riippumatta.  

Sovellusten modernisoinnin periaatteet

Hyödynnämme olemassa olevaa  

Sovellusten modernisointi ei aina tarkoita mittavaa sovelluskehityshanketta, jossa kaikki rakennetaan räätälintyönä alusta. Meillä on kyky ottaa haltuun nykyinen sovellus ja ylläpitää sitä ennen modernisoinnin aloittamista – toisinaan ratkaisut voivat elää pitkäänkin rinnakkain.

Kun lähdemme modernisoimaan vanhoja järjestelmiä, arvioimme samalla, ovatko niihin liittyvät liiketoimintaprosessit, palvelumallit ja käyttökokemus tämän päivän vaatimusten mukaisia.  

Hyödynnämme valmiita teknologia-alustoja, palvelutuotteita, yhteiskäyttöisiä palvelukomponentteja sekä olemassa olevia sovelluskirjastoja aina, kun se on mahdollista. Näin kehittäminen tehostuu ja ylläpito helpottuu.   

Rakennamme konkreettisen tiekartan

Sovellusten modernisoinnissa pitää hallita laaja kokonaisuus. Muutoksia tapahtuu monesti usealla tasolla – aina palvelumalleista ja niiden tarvitsemista digitaalisista ratkaisuista taustajärjestelmiin. 

Monesti myös asiakaskokemukseen liittyviä prosesseja on modernisoinnin yhteydessä tarpeen uudistaa. Tavoitteena on modernisoida palvelut niin, että ne vastaavat sekä käyttäjien muuttuneita tarpeita että organisaation liiketoiminnallisia tavoitteita myös tulevaisuudessa. Toisinaan kyse voi olla melko pienistäkin muutoksista, kuten automaatioiden rakentamisesta.

Yksinkertaisimmillaan, kun modernisoinnissa ei olla muuttamassa varsinaisia palvelumalleja, löydetään UX-auditoinnin avulla käyttökokemukseen liittyvät haasteet. Auditoinnin pohjalta suunnitellaan modernisoitavalle sovellukselle vahvempi pohja, ja näin voidaan pienilläkin muutoksilla tehdä käyttäjille tärkeitä parannuksia.  

Sovellusten modernisoinnin yhteydessä on usein tarpeen arvioida myös kokonaisarkkitehtuurin muutostarpeita. Kun muutoksia tapahtuu usealla tasolla – aina palvelumalleista ja niiden tarvitsemista digitaalisista ratkaisuista taustajärjestelmiin – on tärkeää pystyä hallitsemaan kokonaisuutta.  

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan järjestelmien ja prosessien sujuvaa yhteistoimintaa sekä kykyä mukautua tulevaisuuden tarpeisiin. Kokonaisarkkitehtuurin osana toteutettavassa vaikutusten analysoinnilla varmistetaan myös, että kehitettävät kyvykkyydet rakentuvat oikea -aikaisesti sekä suunnitellusti, jotta operatiivisen liiketoiminnan sujuvuus voidaan varmistaa modernisoinnin aikana. 

Valitsemme tarkoitukseen oikeanlaisen pilviarkkitehtuurin 

Oikeanlainen pilviarkkitehtuuri mahdollistaa monia asioita: sovellusten nopean ja hallitun kehittämisen liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti, kustannustehokkaan ylläpidon ja ympäristön skaalautuvuuden.  

Julkipilven etuna on, että kehityksessä voidaan nopeasti keskittyä liiketoiminnan tarpeisiin eikä rakentamaan ja/tai ylläpitämään perinteisiä konesalipalveluita. Aina julkipilvi ei kuitenkaan ole vaihtoehto. Tällöin ratkaisu löytyy usein privaattipilvestä, josta meillä on vahvaa kokemusta. 

Autamme parhaan vaihtoehdon valinnassa ja käyttöönotossa. 

Sovellusten modernisointiprosessi

Varsinkin suurten sovelluskokonaisuuksien modernisoinnissa on tärkeää edetä vaiheittain, koska samalla huomioidaan myös liiketoimintaprosessien ja palvelumallien uudistamistarpeita.  

Kokonaisarkkitehtuurin avulla varmistetaan tulevaisuudessa tarvittavien liiketoimintakyvykkyyksien saatavuus. Nykyisten järjestelmien dataa voidaan avata uusien ratkaisujen käyttöön rajapintojen kautta. Samalla voidaan korvata niitä hallitusti vaiheittain. 

Vaikka lähtötilanne voi vaihdella, etenemme modernisoinnissa pääpiirteissään seuraavin askelin: 

 1. Arvioimme yhdessä asiakkaamme kanssa liiketoiminnan tarpeet sekä sovelluksen nykytilan. Otamme nykyisen sovelluksen haltuun ja turvaamme jatkuvuuden.
 2. Laadimme sovellukselle modernisointisuunnitelman
 3. Luomme sovelluksen migraatiosuunnitelman
 4. Toteutamme ajoympäristön migraation ja rakennamme sille vakaan pohjan
 5. Modernisoimme sovelluksen (UX/UI, arkkitehtuuri, rajapinnat  ja datamigraatio)
 6. Huolehdimme modernisoidun sovelluksen elinkaaripalveluista ja jatkokehityksestä

Lisäksi tarjoamme jatkuvat käyttö- ja sovellustukipalvelut sekä haltuunottoprosessit liiketoimintakriittisille sovelluksille.  

Sovellusten modernisointihankkeen hallinta

Kun sovelluskokonaisuuden modernisoinnissa on mukana useita kumppaneita, modernisointihankkeen kompleksisuus lisääntyy. Monitoimittajaympäristössä töiden ja dokumentaation hallintaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota.  
 
Autamme tarvittaessa myös projektinhallinnan prosessien ja työkalujen valinnassa sekä niiden käyttöönotossa. 

Asiantuntijamme

Harri Nieminen

Harri Nieminen

Business Development Consultant

Ota yhteyttä

Asiakkaidemme kokemuksia

Lisää aiheesta

Sovelluskehitys ja arkkitehtuuri

Tartu tekniseen velkaan – vähennä kyberiskun uhkaa

Miten hyvä on sietokykysi kyberuhkia vastaan? Tekninen velka ja järjestelmän arkkitehtuuri ovat avainroolissa. Kartoita tilanne tärkeimpien näkökulmien avulla.

Lue lisää

11.3.2022