Verkkokaupan menestys vaatii monenlaista osaamista – tutustu eri työntekijärooleihin ja niiden merkitykseen

Siirry sivun sisältöön
Jokaisella verkkokaupan tehtävällä tulee olla vastuuhenkilö tai -tiimi.

Verkkokaupan toiminnan organisaatiossa on paljon erilaisia tehtäviä, rooleja ja vastuita. On tärkeää huomioida, että eri tehtävät vaativat omanlaistaan asiantuntemusta ja kokemusta. Jokaisella tehtävällä on kuitenkin oltava vastuuhenkilö tai -tiimi.

Verkkokaupassa on paljon erilaisia tehtäviä, rooleja ja vastuita, jotka voivat jakautua useammalle henkilölle. Suuremmissa organisaatioissa eri tehtäviä voivat hoitaa eri tiimit, kun taas pienemmissä organisaatioissa yksi henkilö voi vastata useammasta roolista.

Tämä tarkoittaa sitä, että organisaation on tärkeää tunnistaa kunkin tehtävän vaatima asiantuntemus ja jakaa vastuut sen mukaisesti. On kuitenkin tärkeää, että jokaisella tehtävällä on vastuuhenkilö tai -tiimi, joka varmistaa tehtävän sujuvan hoitamisen ja verkkokaupan jatkuvan kehittymisen suunnitelman mukaisesti.

Verkkokaupan johtaja

Verkkokaupan johtaja on henkilö, joka johtaa tiimiä yhteiseen tavoitteeseen pyrkimisessä. Hän arvostaa ja hyödyntää tiiminsä asiantuntemusta ja ideoita, jotta voi muodostaa tehokkaan toimenpidesuunnitelman ja ohjata verkkokaupan kohti tavoitetta systemaattisesti ja järjestelmällisesti. Yhdessä tiiminsä kanssa hän suunnittelee ja kehittää verkkokaupan strategiaa, joka auttaa erottumaan kilpailijoista.

Viisas johtaja ottaa huomioon kaikkien alaistensa ammattitaidon ja keskustelee heidän kanssaan, jotta voi saada erilaisia näkökulmia päätöksentekoonsa ja ohjata verkkokaupan toimintaa tehokkaasti ja määrätietoisesti. Verkkokaupan johtaminen, jos mikä, on tiimityötä. Siinä tulee voida vaikuttaa moniin eri liiketoiminnan osa-alueisiin kuten ostotoimintaan, markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Verkkokaupan markkinointipäällikkö

Verkkokaupan markkinointipäällikkö vastaa usein verkkokaupan markkinoinnista, mainonnasta ja kampanjoinnista. Hänen tärkeimpinä tehtävinään on varmistaa verkkokaupan näkyvyyden parantuminen, houkutella uusia asiakkaita sekä varmistaa myynnin onnistuminen. Tämä monipuolinen rooli vaatii asiantuntemusta verkkokaupan järjestelmistä, markkinoinnista, sisällöntuotannosta, tuotehallinnasta ja tuotetiedosta.

Joissakin yhtiöissä markkinointitehtävä voi olla jakautunut perinteisen markkinointiosaston ja digitaalista myyntiä ja markkinointia hallitsevan markkinointipäällikön kesken. Tässä roolissa korostuvat myös yhteistyökyky, oma-aloitteisuus ja organisointikyky.

Verkkokaupan sisällöntuottaja

Verkkokaupan sisällöntuottaja vastaa erilaisten kampanjatekstien, artikkeleiden, osto-oppaiden ja muiden informatiivisten sivujen suunnittelusta ja kirjoittamisesta. Hän myös luo, ylläpitää ja päivittää verkkokaupan sisältöjä varmistaen, että ne auttavat asiakkaita löytämään ja innostavat ostamaan tuotteita. Sisällöntuottajan ammattitaitoa tekstintuotannosta voidaan hyödyntää myös tuotetiedon kehittämisessä ja kaupallisen hyödyntämisen tukemisessa. Sisällöntuottajan tärkein työkalu kirjoitustaidon lisäksi on verkkokaupan CMS- eli sisällönhallintajärjestelmä.

Graafinen suunnittelija

Graafinen suunnittelija on tärkeä työntekijä verkkokaupassa, koska hän vastaa kaupan visuaalisesta ilmeestä ja sen suunnittelusta. Hänen tehtävänään on luoda verkkokaupalle tyylikäs, houkutteleva ja yhtenäinen visuaalinen ilme, joka houkuttelee asiakkaita ja edistää myyntiä. Graafinen suunnittelija vastaa kampanjoiden bannerien ja kuvitusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Tärkeimpiä taitoja tehtävässä ovat luovuus, tekniset taidot, yhteistyökyky, ongelmanratkaisu ja viestintätaidot.

Graafisen suunnittelijan tulee myös hallita erilaisia graafisia suunnitteluohjelmia, kuten Photoshop, Illustrator ja InDesign. Graafisen suunnittelijan työ on oleellinen osa verkkokaupan menestystä, sillä tyylikäs ja houkutteleva visuaalinen ilme voi houkutella uusia asiakkaita ja edistää myyntiä.

Asiakaspalvelupäällikkö

Asiakaspalvelupäällikkö vastaa verkkokaupan asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä, jotta asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua. Asiakaspalvelutiimin työntekijät ovat tärkeässä roolissa asiakaskokemuksen kehittämisessä ja he keräävät arvokasta tietoa asiakkailta, jotta sitä voidaan hyödyntää myynnin, markkinoinnin ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Tämä tieto auttaa parantamaan verkkokaupan palveluita ja tuotteistusta, jotta asiakkaat löytävät haluamansa helposti ja vaivattomasti.

Asiakaspalvelu ohjaa asiakkaita oikean tiedon äärelle ja auttaa ratkaisemaan esiin nousevia haasteita, kuten tuotteiden löytämisessä sekä tilaamiseen tai maksamiseen liittyvissä kysymyksissä. He pyrkivät varmistamaan, että asiakkaiden kokemus verkkokaupasta on mahdollisimman sujuva ja miellyttävä.

Tuotepäälliköt

Tuotepäälliköt vastaavat verkkokaupan tuotevalikoimasta, tuotetiedosta, saatavuudesta, hinnoittelusta ja usein myös myynnistä. He seuraavat markkinoita ja kilpailijoita voidakseen varmistaa, että verkkokaupan tuotevalikoima vastaa asiakkaiden tarpeita ja odotuksia, ja että verkkokaupan hinnat ovat markkinoilla kilpailukykyisiä.

Tuotepäälliköt tekevät yhteistyötä muiden tiimien kanssa, jotta kaikki verkkokaupan osa-alueet toimivat saumattomasti yhdessä. He analysoivat myös myyntitietoja ja muita markkinatrendejä, jotta he voivat kehittää verkkokaupan tuotevalikoimaa ja hinnoittelua asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tuotepäälliköillä on tärkeä rooli verkkokaupan menestyksessä ja kasvussa.

Mikä rooli on myymälähenkilökunnalla verkkokaupan onnistumisessa?

Myymälähenkilökunnalla on tärkeä rooli verkkokaupan onnistumisessa ja monikanavaisen myynnin edistämisessä. He voivat toimia verkkokaupan asiakaspalvelun apuna vastaamalla asiakkaiden kysymyksiin ja auttamalla heitä verkkokaupan käytössä.

Myymälähenkilökunnalla on myös mahdollisuus edistää monikanavaisen myynnin onnistumista suosittelemalla asiakkaille verkkokaupan tuotteita sekä kertomalla verkkokaupan tarjoamista eduista. Verkkokauppa tarjoaa asiakkaille mm. kattavat tuotetiedot, laajempaa tuotevalikoimaa, videoita, inspiroivia artikkeleita ja usein myös tietoa erilaisista tarjouksista.

Myymälähenkilökunta voi myös rohkaista asiakkaita käyttämään verkkokauppaa tekemällä verkkokaupan tilauksen heidän puolestaan myymälässä tai tarjoamalla heille mahdollisuutta noutaa verkkokaupassa tekemänsä tilauksen myymälästä. Tällä tavalla myymälähenkilökunta voi edistää monikanavaisen myynnin onnistumista ja parantaa asiakkaiden kokemusta verkkokaupasta.

Yhteistyö myymälähenkilökunnan ja verkkokaupan välillä on siis tärkeää monikanavaisen myynnin onnistumisessa. Myymälähenkilökunta voi auttaa verkkokaupan asiakaspalvelua, edistää verkkokaupan tuotteiden myyntiä sekä tarjota asiakkaille käteviä tapoja hyödyntää verkkokauppaa.

Tämä blogi on osa verkkokauppaa käsittelevää blogisarjaa. Lue myös muut sisällöt:  

Luomassa inspiroivaa verkkokauppaa: kampanjoiden, tuotteistuksen, personoinnin ja elämyksellisyyden merkitys 

Miten kasvatat verkkokaupan myyntiä ja miten se eroaa myymälämyynnistä?

Miten varmistaa hyvä tuotetieto verkkokaupassa?  

Haluatko erottua kilpailijoistasi ja tarjota asiakkaillesi unohtumattoman ostokokemuksen? Ota yhteyttä täyttämällä alla oleva lomake, niin jutellaan mahdollisuuksista lisää. 

 

Lisää aiheeseen liittyvää