Luomassa inspiroivaa verkkokauppaa: kampanjoiden, tuotteistuksen, personoinnin ja elämyksellisyyden merkitys

Siirry sivun sisältöön
Kaupallista verkkokauppasi ominaisuudet ja vauhdita myynti kasvuun.

Tunnetko verkkokaupan myyntiä parhaiten tukevat keinot? Kaupallista verkkokauppasi ominaisuudet ja vauhdita myynti kasvuun.

Verkkokaupan merchandising tai kaupallistaminen tarkoittaa erilaisia strategioita, joilla pyritään lisäämään verkkokaupan myyntiä ja kannattavuutta. Tärkeimpiä keinoja kaupallistamisessa ovat muun muassa:

  • Kampanjat
  • Tuotteistus
  • Personointi
  • Elämyksellisyys

Käyn seuraavaksi hieman läpi tätä keinovalikoimaa.

Markkinointikampanjoilla lisätään myyntiä verkkokaupassa

Verkkokauppa on aina auki, joten se tarjoaa mahdollisuudet erilaisiin myynninedistämiskampanjoihin koko vuoden ympäri. Verkkokauppaa varten on mahdollista suunnitella laajempi, kattavampi ja monipuolisempi markkinointisuunnitelma kuin ns. perinteiselle markkinoinnille. Suunnitelmassa on hyvä huomioida verkkokaupan ja erilaisten digitaalisten medioiden tarvitsemat materiaalit ja sisällöt samalla kertaa.

Kampanjoita käytetään esimerkiksi sesonkien, juhlapyhien tai uusien tuotteiden lanseerausten yhteydessä. Tapahtumat voivat tarjota ratkaisun asiakkaiden ongelmiin tai herättää mielenkiintoa. Tarjoamalla kampanjoissa erilaisia etuja, kuten lahjoja, alennuksia tai muita tarjouksia, kasvatetaan asiakkaiden ostohalua.

Kaikkien markkinointikampanjoiden ei kuitenkaan tarvitse olla alennuskampanjoita, vaan ne voivat olla luonteeltaan mielenkiintoa herättäviä tai tarjota ratkaisun johonkin ongelmaan.

Hyvä tuotteistus parantaa asiakaskokemusta

Tuotteistus tarkoittaa verkkokaupan tuotevalikoiman suunnittelua ja hallintaa. Hyvä tuotteistus varmistaa, että verkkokaupan valikoima on houkutteleva ja että tuotteet ovat helppoja löytää, ostaa ja niitä voidaan oikeasti toimittaa asiakkaille.

Tuotteistuksen avulla verkkokaupan tuotteista voidaan luoda selkeitä tuotekategorioita tai kokonaisuuksia. Lisäksi se tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden löytää helposti etsimänsä tuotteet sekä mahdolliset tarvike- tai käyttöyhteystuotteet. Onnistunut tuotteistus mahdollistaa kokonaisten tuotekokonaisuuksien myynnin yksittäisten tuotteiden sijaan.

Personointi huomioi yksilölliset tarpeet

Asiakaskokemusta voi parantaa verkkokauppaa personoimalla. Personointi tarkoittaa asiakaskokemuksen räätälöintiä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Verkkokaupassa personointia voidaan käyttää esimerkiksi suosittelemalla asiakkaalle hänen kiinnostuksensa kohteiden mukaisia tuotteita ja tuotemerkkejä tai kohdentamalla verkkokaupan kampanjoita ja sisältöä asiakkaan mukaan esim. etusivulla, kategoriasivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Verkkokaupan on tärkeää löytää oikea tasapaino personoinnin ja yksityisyyden suojan välillä, jotta se voi tarjota asiakkailleen mahdollisimman hyvän kokemuksen ja samalla kunnioittaa heidän yksityisyyttään.

Elämyksellisyys voi erottaa sinut kilpailijastasi

Elämyksellisyys on yksi tapa erottautua kilpailijoista ja luoda positiivisia asiakaskokemuksia. Verkkokaupassa elämyksellisyys voidaan toteuttaa esimerkiksi visuaalisesti houkuttelevalla ja helposti navigoitavalla käyttöliittymällä tai interaktiivisilla elementeillä, kuten pelillisyydellä tai sosiaalisen median integraatioilla. Elämyksellisyys voi myös tarkoittaa asiakaspalvelun henkilökohtaista ja ystävällistä lähestymistapaa.

Kaupallistaminen varmistaa hyvän asiakaskokemuksen

Kun kaikki edellä mainitut kokonaisuudet on hyvin suunniteltu ja toteutettu, välittyy asiakkaalle kuva luotettavasta ja ammattimaisesta verkkokaupasta, joka välittää asiakkaidensa tarpeista ja tarjoaa laadukkaita tuotteita sekä positiivisia asiakaskokemuksia. Turvalliseksi koettu verkkokauppa herättää asiakkaan luottamuksen ja uskollisuuden, mikä johtaa jatkuvasti kasvavaan asiakaskantaan ja liiketoiminnan menestykseen pitkällä aikavälillä.

Verkkokaupan tulisi pyrkiä jatkuvasti kehittämään ja parantamaan kampanjoita, tuotteistusta, personointia ja elämyksellisyyttä, jotta se voi tarjota asiakkailleen entistä parempia kokemuksia ja pysyä kilpailukykyisenä.

Kuinka luoda inspiroiva verkkokauppa: Visio ja ankkurit keskiössä

Inspiroivan ja elämyksellisen verkkokaupan luominen on haastava, mutta palkitseva tavoite. Jotta voit erottua kilpailijoistasi ja tarjota asiakkaillesi unohtumattoman ostokokemuksen, tarvitset monipuolisen tiimin eri alojen asiantuntijoita. Yhdessä he voivat auttaa sinua luomaan verkkokaupan, joka inspiroi asiakkaita ja saa heidät palaamaan takaisin.

Ensimmäinen askel kohti inspiroivaa verkkokauppaa on kuitenkin yhteisen tavoitteen ja vision luominen tekemisen tueksi. On tärkeää määrittää selkeät ja realistiset tavoitteet sekä visio, joita koko tiimi tavoittelee. Vision kirkastamiseen kannattaa käyttää aikaa ja siitä kannattaa keskustella aina, kun siihen tulee tilaisuus. Hyvät tarinankertojan taidot auttavat vision viestimisessä.

Innostava visio tarvitsee tuekseen selkeät ankkurit, jotka ohjaavat toimintaa kohti tavoitetta. Ankkurit auttavat varmistamaan, että visio ei jää pelkäksi sanahelinäksi, vaan se todella ohjaa toimintaa ja päätöksentekoa jopa päivittäisellä tasolla.

Hyvän asiakaskokemuksen ankkureina voisivat toimia esimerkiksi poikkeuksellisen aktiivinen kampanjointi, korkealaatuinen ja merkityksellinen tuotetieto, verkkokaupan helppokäyttöisyys, kiinnostavat artikkelit, laadukkaat kuvat ja videot sekä personointi. Määrittelemällä ankkurit yhdessä verkkokauppatiimin kanssa ja keskustelemalla asioista viikoittain voit vahvistaa visiota ja tukea sen saavuttamista.

Lisäksi on tärkeää pitää mielessä, että visio ja ankkurit eivät ole staattisia, vaan ne voivat kehittyä ja muuttua ajan myötä. On hyvä olla avoin uusille ideoille ja näkökulmille, jotka voivat auttaa saavuttamaan visiota ja tarkentamaan sekä parantamaan ankkureita.

Muista myös kommunikointi

Toinen tärkeä seikka on varmistaa, että visio ja ankkurit on selkeästi ja ymmärrettävästi kommunikoitu kaikille tiimin jäsenille. Tiimin jäsenten tulisi tietää, mitä tavoitellaan ja miten heidän roolinsa ja työpanoksensa auttavat saavuttamaan tavoitteen. Tämä auttaa varmistamaan, että jokainen tiimin jäsen tietää, mitä heiltä odotetaan, mihin suuntaan heidän pitäisi kulkea ja mitkä konkreettiset asiat vievät kohti yhteistä tavoitetta.

Selkeä ja ymmärrettävä visio, avoin keskustelu ja jokaisen vaikutusmahdollisuudet auttavat varmistamaan, että kaikki ovat sitoutuneita tavoitteeseen ja tietävät, mitä heidän tulisi tehdä.

On tärkeää kommunikoida visio ja toimenpiteet myös yhtiön ylimmälle johdolle, jotta suunnitelmat eivät jää vain verkkokauppayksikön omaksi puuhasteluksi. Ylimmän johdon tuki on tärkeää, jotta visio ja tavoitteet voidaan integroida osaksi yhtiön strategiaa ja päätöksentekoa. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki osapuolet ymmärtävät tavoitteiden merkityksen ja sitoutuvat niiden saavuttamiseen. Lisäksi yhtiön johdon tuki voi auttaa varmistamaan resurssien ja investointien saatavuuden, mikä on tärkeää inspiroivan ja elämyksellisen verkkokaupan luomisessa.

Jatkuva seuranta varmistaa tuloksen

Lopuksi on tärkeää seurata edistymistä ja arvioida säännöllisesti, ovatko visio ja ankkurit edelleen relevantteja ja auttavatko ne saavuttamaan tavoitteen. Jos visio ja ankkurit eivät toimi, on tärkeää olla valmis muuttamaan niitä tarpeen mukaan.

Tämä blogi on osa verkkokauppaa käsittelevää blogisarjaa. Lue myös muut sisällöt:  

Verkkokaupan menestys vaatii monenlaista osaamista – tutustu eri työntekijärooleihin ja niiden merkitykseen 

Miten kasvatat verkkokaupan myyntiä ja miten se eroaa myymälämyynnistä?

Miten varmistaa hyvä tuotetieto verkkokaupassa?  

Haluatko erottua kilpailijoistasi ja tarjota asiakkaillesi unohtumattoman ostokokemuksen? Ota yhteyttä täyttämällä alla oleva lomake, niin jutellaan mahdollisuuksista lisää. 

 

Lisää aiheeseen liittyvää