Miten kasvatat verkkokaupan myyntiä ja miten se eroaa myymälämyynnistä?

Siirry sivun sisältöön

Verkkokaupassa pätevät omat lainalaisuutensa.

 

Jos oikein yksinkertaistetaan, voi sanoa, että perinteisessä myymälämyynnissä myynti on usein myymäläpäällikön ja myyjien vastuulla. Myymäläpäällikkö ohjaa ja johtaa myyntityötä ja pyrkii kannustamaan, motivoimaan ja innostamaan myyjiä hyvään myyntisuoritukseen. Selkeät tavoitteet, hyvä yhteishenki ja tiimityö mahdollistavat työssä kehittymisen.  

Henkilökohtaisen myyntityön lisäksi monessa yhtiössä pyritään myös optimoimaan myymälöiden valikoimat, esillepano, asiakkaan kulku myymälässä, tuotealueiden kohtaamisjärjestys ja moni muu asia myynnin kehittämiseksi.  

Verkkokaupan myynnissä tilanne on kuitenkin hieman toisenlainen.  

Verkkokaupassa myyntiin vaikuttavat sellaiset tekijät, kuten tuotteiden löydettävyys hakukoneissa, kaupallisen tuotetiedon laatu, tarjousten ja kampanjoiden kohdentaminen, tuotesuositukset ja niiden personointi, verkkokaupan valikoima ja hinnoittelu. Tästä syystä erilaisia työntekijärooleja, vastuualueita ja järjestelmiä on useita. Niiden onnistuneen yhteispelin lopputuloksena verkossa myynti voi kasvaa ja kehittyä. 

Lyhyesti kiteytettynä: Verkkokaupan tulee olla viritetty toimimaan ja täyttämään asiakasodotukset täysin automaattisesti. Asiakasnäkökulma tulee huomioida ilman yhtään ihmiskontaktia koko ostotapahtuman aikana. 

Verkkokaupan myynnistä vastaa käytännössä yleensä koko verkkokaupan tiimi, joka koostuu eri osa-alueiden asiantuntijoista. Se voi sisältää esimerkiksi verkkokaupan johtajan, myynnin asiantuntijoita, verkkomarkkinointi- ja mainosasiantuntijoita, asiakaspalvelutiimin, tuotehallinnan ja valikoiman asiantuntijoita, teknisiä asiantuntijoita sekä analytiikka-asiantuntijoita. Jokaisen tiimin jäsenen rooli on tärkeä verkkokaupan myynnin kannalta. 

Heidän lisäkseen verkkokaupan myyntiin vaikuttavat myös verkkokaupan tekninen toimivuus ja käytettävyys. Verkkokaupan on oltava yksinkertainen, selkeä ja helppo käyttää, jotta asiakkaat voivat ostaa haluamansa tuotteet ilman ongelmia. Tämä tarkoittaa, että verkkokaupan tekninen tuki on myös tärkeä osa verkkokaupan myyntiä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että verkkokaupan myynnistä vastaavat useat eri osapuolet, jotka työskentelevät yhdessä saavuttaakseen parhaat tulokset. Verkkokaupan myynti on monimutkainen prosessi, joka vaatii eri osa-alueiden asiantuntijoita ja tiivistä yhteistyötä heidän välillään. 

Monikanavaisen myynnin erityispiirteitä 

Perinteisen myymälämyynnin ja verkkokaupan myynnin kehittämisessä tarvitaan erilaista näkökulmaa, ammattitaitoa, osaamista ja kokonaisuuksien hallintaa. 

Kun yhtiö toimii monikanavaisesti, tulee perinteisen myymälän ja verkkokaupan erilaiset vahvuudet voida yhdistää ja hyödyntää tehokkaasti.  

Parhaimmillaan molempien myyntikanavien vahvuudet yhdistyvät yhdeksi asiakasta palvelevaksi kokonaisuudeksi, joiden välillä asiakas voi liikkua helposti ja kitkattomasti. Asiakas päättää, mikä kanava milläkin hetkellä ja missäkin tilanteessa palvelee häntä parhaiten. Taustalla erilaiset järjestelmät ohjaavat asiakasta intuitiivisesti aina tuotteisiin tutustumisesta kohti myyntiä ja erinomaista ostokokemusta. 

Omistajat ja johtajat ovat vastuussa liiketoimintastrategiasta, tavoitteiden asettamisesta ja resurssien jakamisesta. Markkinointi- ja myyntitiimit puolestaan keskittyvät mainonnan ja myynnin edistämisen strategioihin sekä asiakasviestintään.  Asiakaspalvelutiimi auttaa asiakkaita kysymyksissä ja ongelmatilanteissa, mikä osaltaan vaikuttaa myyntiin.  

Jokaisessa yrityksessä olisi hyvä pohtia alla olevia asioita: 

 • Kenen vastuulle verkkokaupan myynti yrityksessä kuuluu?
 • Voiko verkkokaupan myynnistä vastaava itse vaikuttaa myyntiin?
 • Mitkä asiat vaikuttavat verkkokaupan myyntiin nopeimmin tai eniten?
 • Poikkeavatko myymälämyynnin kehittämisen toimenpiteet verkkokaupan myynnin kehittämisen toimenpiteistä?
 • Mitä olisi tehtävissä, jotta verkkokauppa myisi vieläkin enemmän? 
 • Hallitsemmeko verkkokaupan myynnin kehittämisen kokonaisuutta hyvin? 
 • Onko verkkokaupan myynnillä tai vierailijamäärällä jokin korrelaatio myymälämyyntiin? 

Markkinointi houkuttelee usein lisää vierailijoita verkkokauppaan, mutta Google-löydettävyydellä ja sitä kautta hyvällä tuotetiedolla on lopullisen verkkokauppamyynnin näkökulmasta ratkaisevan suuri merkitys. Mikäli tuotteet eivät löydy esimerkiksi Google-haulla, voi vierailijoiden määrä ja siten potentiaalisten asiakkaiden määrä jäädä tavoitteita pienemmäksi. Toisaalta, jos tuotteen kaupalliset tuotetiedot eivät ole hyvässä kunnossa, voi olla, että myynti jää toteutumatta. 

Kaikkien osapuolten välinen yhteistyö on avainasemassa myynnin menestyksen kannalta. Jos perusasiat, kuten löydettävyys, valikoima, tuotemerkit, tuotteet, hinnoittelu tai saatavuus eivät ole kunnossa, jättää se paljon tilaa kehittämiselle.  

Tarkoitus on kuitenkin saada mahdollisimman moni vierailemaan verkkokaupassa, ostamaan ja siirtymään uskollisten asiakkaiden joukkoon. 

Myynnin kasvattamisen monet konstit 

Voit käyttää verkkokaupan myynnin kasvattamiseksi monia eri keinoja, kuten: 

 • Käytä tehokkaaseen markkinointiin erilaisia kanavia, kuten sähköpostimarkkinointia, sosiaalista mediaa, display-mainontaa ja sisältömarkkinointia. Näiden lisäksi erilaiset inspiroivat tapahtumat ja kampanjat tavoittavat uusia asiakkaita ja pitävät nykyiset asiakkaat kiinnostuneina.    
 • Onnistunut ja asiakkaiden toiveet täyttävä valikoimatyö on myynnin hyvä perusta. Kattava valikoima, tunnetut tuotemerkit ja tuotteiden hyvä saatavuus lisäävät kiinnostusta ja sitoutumista verkkokauppaa kohtaan. 
 • Hyvät tuotetiedot vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja antavat kattavan kuvan tuotteista, niiden eduista ja hyödyistä. Näe siis vaivaa ja valmistele houkuttelevia ja informatiivisia tuotekuvauksia, jotta asiakkaat tietävät, mitä he ostavat. Laadukkaat ja tuotetta eri kulmista kuvailevat kuvat esittelevät tuotteesi parhaimmillaan. Joissakin tuotteissa videosta on paljon hyötyä. 
 • Paranna tuotteiden löydettävyyttä hakukoneissa tuottamalla laadukkaampia ja asiakaslähtöisempiä sisältöjä. Korjaa myös mahdolliset puutteet sivuston teknisessä löydettävyydessä. 
 • Hyödynnä sosiaalista mediaa rakentamalla vahva läsnäolo ja käyttämällä sitä myynnin kasvattamiseen ja asiakassuhteiden luomiseen. Muista kuitenkin, että sosiaalisessa mediassa asiakkaat ovat pääasiassa viihtymässä, joten houkuttelevat sisällöt toimivat usein taktista mainontaa paremmin. 
 • Ajattele asiakaslähtöisesti ja keskity asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Tarjoa heille arvokasta sisältöä sekä helppokäyttöinen verkkokauppa ja nopea toimitus. Kysy ja kuuntele asiakkaitasi löytääksesi parhaat ratkaisut. 
 • Hyödynnä asiakaspalautteita ja kerää asiakkaiden kokemuksia. Kuuntele asiakkaitasi ja käytä heidän palautettaan parantaaksesi tuotteita, palveluita ja toimintatapoja. 
 • Panosta erinomaiseen asiakaspalveluun. Tarjoa asiakkaillesi nopeaa, asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua, joka lisää heidän luottamustaan ja tyytyväisyyttään. 

Googlen merkitys verkkokaupan myynnille 

Google on verkkokaupan myynnille erittäin tärkeä, koska se on yksi tärkeimmistä tavoista, joilla asiakkaat löytävät uusia tuotteita ja palveluita. Google-haku on usein ensimmäinen paikka, josta asiakkaat etsivät tietoa tai vertailevat eri vaihtoehtoja ennen ostoksen tekemistä. 

Hakukoneoptimointi (SEO) on keskeinen strategia, jolla verkkokaupat voivat parantaa näkyvyyttään Googlessa. Optimoidut verkkosivut saavat paremman sijoituksen hakutuloksissa, mikä puolestaan lisää liikennettä ja myyntiä.  

Hakukonemarkkinointi (SEM) on toinen keino hyödyntää Googlea, ja se sisältää maksulliset mainokset, kuten Google Ads -kampanjat, jotka auttavat houkuttelemaan lisää kävijöitä ja asiakkaita. 

Muista seurata verkkosivustosi toimintaa

Google Analytics on erinomainen työkalu verkkokaupan myynnin seuraamiseen ja analysoimiseen. Se tarjoaa tietoa siitä, miten asiakkaat löytävät verkkokaupan, millä sivuilla he vierailevat ja kuinka kauan he viipyvät sivustolla. Tämän tiedon avulla verkkokauppa voi tehdä dataperustaisia päätöksiä ja parantaa toimintaansa entisestään. 

Verkkokauppiaan tulisi aina tietää: 

 • Miten paljon sivustolla vieraillaan? 
 • Kasvaako vai laskeeko vierailijamäärä? 
 • Mistä vierailijat tulevat ja ostavatko he mitään? 
 • Mitkä kanavat toimittavat eniten myyntiä? 
 • Paljonko markkinointiin kuluu rahaa viikossa, kuukaudessa, vuodessa, sesongissa? 
 • Onko markkinointibudjetin panos-tuotos-suhde per kanava kunnossa? 
 • Mikä on kanavien myyntikonversio? Entäpä liikenteen määrä? 

Yhteenveto 

Myynnin kasvattamiseksi verkkokaupat voivat käyttää monia keinoja kuten tehokasta markkinointia, hyvää valikoimatyötä, hyviä tuotetietoja ja erinomaista asiakaspalvelua. Googlen hakukonelöydettävyys on myös erittäin tärkeää verkkokaupan myynnille, koska asiakkaat löytävät usein uusia tuotteita ja palveluita hakukoneiden kautta.

Tämä blogi on osa verkkokauppaa käsittelevää blogisarjaa. Lue myös muut sisällöt:  

Luomassa inspiroivaa verkkokauppaa: kampanjoiden, tuotteistuksen, personoinnin ja elämyksellisyyden merkitys 

Verkkokaupan menestys vaatii monenlaista osaamista – tutustu eri työntekijärooleihin ja niiden merkitykseen 

Miten varmistaa hyvä tuotetieto verkkokaupassa? 

Haluatko erottua kilpailijoistasi ja tarjota asiakkaillesi unohtumattoman ostokokemuksen? Ota yhteyttä täyttämällä alla oleva lomake, niin jutellaan mahdollisuuksista lisää. 

 

Lisää aiheeseen liittyvää