Verkkokaupan suunnittelu: mitä kriittisiä asioita täytyy huomioida?

Siirry sivun sisältöön
Oletko perustamassa tai uudistamassa verkkokauppaa? Lähde näistä asioista liikkeelle.

Verkkokaupan myynnin osuus kokonaismyynnistä kasvaa kohisten. Kansainvälisen Statistan ennuste* kertoo, että verkkokaupan osuus maailmanlaajuisesta vähittäismyynnistä on lähes neljännes vuonna 2026.  

Klarnan tutkimuksen** mukaan suomalaiset tutustuvat kaikista tutkimuksen maista todennäköisemmin tuotteisiin verkossa ennen kivijalkamyymälässä vierailua. Suomalaisista peräti 72 prosenttia tekee tämän taustatyön usein ja 98 prosenttia ajoittain.  

Verkkokauppaan ja yrityksen verkkopalvelussa oleviin tuote-esittelyihin kannattaa siis panostaa, vaikka itse myynti tapahtuisikin kivijalkaliikkeessä.  

Tässä kirjoituksessa käydään läpi asioita, joista voi lähteä liikkeelle, kun verkkokaupan perustamista tai uudistamista suunnitellaan. Lista ei ole lähimainkaan tyhjentävä, mutta se auttaa tunnistamaan olennaiset lähtökohdat. 

Sopivimman verkkokauppa-alustan valitseminen 

Kun verkkokaupan perustamista ryhdytään suunnittelemaan, verkkokauppa-alustan valinta on ensimmäinen ratkaistava asia.  

Tämä siksi, että se vaikuttaa siihen tapaan, jolla koko projektia lähestytään. Lähestymistapana alustan valitseminen on riittävän konkreettinen. Netistä löytyy enemmän kuin runsaasti alustojen vertailuja ja yksityiskohtaisia kuvauksia kunkin ominaisuuksista.  

Kun vertailua tekee tarpeeksi, voi havaita, että vaikka eri verkkokauppa-alustoilla on paljon yhteistä, merkittävimmät erot syntyvät alustan tarjoamista räätälöintimahdollisuuksista, out of the box -ominaisuuksista ja rajoitteista, joita varsinkin kaupalliset alustat pitävät sisällään.  

Kun vertailua jatkaa vielä pidemmälle, voi iskeä epätoivo. Verkkokauppa-alustat ovat nykyään niin kehittyneitä, että ne on lähes mahdotonta laittaa käyttötarkoituksesta irrotettuun paremmuusjärjestykseen. Yleisen paremmuuden sijaan alustan valintaa kannattaakin lähestyä liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeita silmällä pitäen.  

Mutta mistä tietää, mikä on sopivin? Kysymys on jopa vaikeampi kuin nimetä yleisesti paras alusta. On määritettävä tarkkaan, mitkä liiketoiminnan ja käyttökokemukseen vaikuttavat erityispiirteet ovat verkkokauppa-alustan valinnan kannalta kriittisiä. 

Lue lisää: Millainen ratkaisu verkkokauppa-alustaksi: SaaS vai avoin lähdekoodi – vai jotain ihan muuta?

Liiketoimintalähtöinen lähestyminen verkkokauppa-alustan valintaan 

Vaikka mieli tekisi tehdä päätöksiä ripeästi, fakta on, että verkkokaupan perustamiseen kannattaa varata aikaa. Omia tarpeita on hyvä käydä kunnolla läpi ja verrata keskenään alustavaihtoehtoja. Verkkokauppa, jota myydään nimekkäillä referensseillä, voi olla tehokas ja luotettava, mutta ei välttämättä sinun yrityksesi toimintoihin paras vaihtoehto. 

Kaikki lähtee liiketoiminnasta ja sen erityispiirteiden peilaamisesta verkkokaupan ominaisuuksiin. Puhutaan siis vaatimusmäärittelystä, joka on ensimmäinen vaihe missä tahansa verkkopalveluprojektissa. Vaatimusmäärittelyn voi tehdä itse, mutta jos tuntuu, että omat rahkeet eivät riitä sen toteuttamiseen, voi olla viisasta turvautua ammattilaisen apuun.  

Ammattitaitoinen kumppani osaa kysyä oikeita kysymyksiä ja alan osaajana hänellä on näkemystä parhaista käytännöistä, alan trendeistä ja sudenkuopista. Jos vaatimusmäärittely tehdään yhteistyössä ammattilaisen/alan yrityksen kanssa, tarkoittaa se tutkimuksiin ja työpajoihin pohjautuvaa työskentelyä, jonka lopputuloksena on kirjallinen dokumentti, esiselvitys.  

Hyvä esiselvitys on käyttäjälähtöinen eli se pohjautuu sidosryhmien haastatteluihin, kyselyihin ja nykyisen verkkopalvelun analytiikkaan – jos sellaista löytyy. Lopputuloksena on punnittu näkemys uuden verkkokaupan vaadittavista ominaisuuksista ja ehdotus soveltuvasta verkkokauppa-alustasta. 

Vaatimusmäärittely- ja suunnitteluvaiheessa toivottujen ominaisuuksien lista voi kasvaa pitkäksikin, mutta se ei haittaa. Kolmen näkökulman avulla keskustelua voi ohjata oikeaan suuntaan.  

Nämä kolme verkkokaupan alustan valintaan vaikuttavaa näkökulmaa ovat: 

1 – Liiketoimintamallit ja -prosessit verkkokaupan moottoreina 

Suunnittelun perusteita ei tarvitse aloittaa aivan historian alkuhämäristä asti, mutta perusasioita on olennaista käydä läpi. Ajatuksena ei ole luoda yritykselle uutta strategiaa tai verkkokaupan uudistusprosessin varjolla uudistaa myös sisäisiä prosesseja – joskin sekään ei ole täysin poissuljettua.  

Tarkoitus on käydä läpi olemassa olevia käytäntöjä ja miettiä, millainen verkkokaupparatkaisu voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea yrityksen toimintaa ja kehittää sitä eteenpäin. 

Aihetta voi käydä läpi esimerkiksi alla olevien kysymysten avulla: 

 • Myydäänkö verkkokaupassa yksittäisiä tuotteita vai onko yrityksen tavoitteena myydä verkossa esimerkiksi kokonaisia palvelukokonaisuuksia? 
 • Millä perusteella hinnoittelu tapahtuu? 
 • Miten yritys segmentoi asiakkaitaan ja hinnoitteluaan? 
 • Onko kyse B2B- vai B2C-kaupasta?  
 • Millaisia ovat liiketoiminnan näköpiirissä olevat muutokset? 
 • Minkä verran liiketoiminnan odotetaan kasvavan tai muuttuvan seuraavien vuosien aikana?  
 • Mitkä ovat ne prosesseja ylläpitävät järjestelmät, joiden kanssa verkkokaupan pitää keskustella? 
 • Kuinka paljon verkkokauppaprojektiin ja jatkokehitykseen halutaan panostaa rahallisesti ja resurssien osalta?

2 – Kokemukset nykyisestä verkkokaupasta

Jos projektissa on kyse verkkokaupan uudistamisesta, nykyisen alustan haasteet ja erityisen hyvin toimivat ominaisuudet on ehdottomasti otettava suunnittelussa huomioon.  

Vaikka verkkopalvelun uudistusprojektin suunnitteluvaiheessa on usein toiveena unohtaa menneet ja räjäyttää koko olemassa oleva toteutus – jossa varmasti on ongelmia, koska eihän muuten syytä ryhtyä aikaa ja rahaa vievään uudistusprojektiin – on nykyisen palvelun erityispiirteitä hyvä käydä läpi.  

Olennaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi: 

 • Mikä on verkkokaupan rooli myynnin kannalta? 
 • Onko verkkokaupasta saatu asiakaspalautetta? Minkälaista? 
 • Kuinka hyvin nykyinen toteutus toimii yhteen yrityksen muiden järjestelmien kanssa ja millaisia parannuksia siihen toivotaan? 
 • Mitkä asiat ovat erityisen haasteellisia päivittäjien näkökulmasta? 
 • Millaisten toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien puuttuminen selkeästi heikentää käyttäjäkokemusta ja verkkokaupan toimintaa? 
 • Mitkä asiat toimivat erityisen hyvin ja halutaan ehdottomasti säilyttää? 

3 – Ominaisuuksien priorisointi 

Suunnittelupalaverien aikana tulee runsaasti uuden verkkokaupan ominaisuuksiin liittyviä ideoita, kun vertaillaan benchmark-esimerkkejä ja tutkitaan kilpailijoiden verkkopalveluja ja alan kilpailuissa menestyneitä verkkokauppoja. Ominaisuuksien lista kasvaa kasvamistaan.  

Kun alustava lista on laadittu, on hyvä miettiä, mitkä asiat ovat omalle verkkokaupalle ehdottoman tärkeitä ja missä asioissa voidaan joustaa. On tehtävä päätökset siitä, mitkä ominaisuudet ovat yrityksen verkkokaupan ja asiakkaiden kannalta 

 • välttämättömiä, 
 • mitkä menevät kategoriaan nice to have, 
 • mitkä ovat hyödyllisiä mutta eivät suorastaan pakollisia ja 
 • mitkä ominaisuudet tuovat vain vähän, jos ollenkaan, lisäarvoa. 

Tällainen jako on hyvä tehdä ja samalla pohtia sitä, mitkä ei-välttämättömistä ominaisuuksista voi siirtää jatkokehityslistalle tai toistaiseksi unohtaa kokonaan. Ja koska avoimien kysymysten lista on melko lailla loputon, kannattaa edellä mainittujen lisäksi pohtia vielä näitäkin asioita:  

 • Minkä verran tuotteita verkkokaupassa tulee olemaan?  
 • Millaisia tuotteita tai palveluja verkkokaupassa on? Ovatko tuotteet yksinkertaisia, modulaarisia tai yleisemmin ottaen konfiguroitavia?  
 • Millaisia tietoja tuotteista tarvitaan? 
 • Miten verkkokauppa skaalautuu kävijäpiikkien aikana? 
 • Missä maissa verkkokauppa toimii?  
 • Mikä on brändi-ilmeen merkitys? 

Jos vaatimusmäärittely tehdään kumppanin kanssa, voi olla hyvä varmistaa, että kumppanilla on tietoa ja käytännön kokemusta useista alustoista ja että hän osaa tarpeen vaatiessa ehdottaa erilaisia ratkaisuja.  

Me Ambientialla haluamme aina tutustua perusteellisesti asiakkaan liiketoimintaan, jotta pystymme myös jatkokehityksen aikana seisomaan ehdottamamme teknisen ratkaisun takana.  

Verkkokauppa-alustan valinnassa lähdemme siitä, että avoimen lähdekoodin Magenton vaihtoehtona voi olla BigCommercen SaaS-pohjainen ratkaisu. Jos vaatimusmäärittelyssä on selkeitä hälytysmerkkejä siitä, että sen rajat tulevat syystä tai toisesta vastaan, käytettävissä on esimerkiksi joustava, vaativiin erikoishankkeisiin soveltuva Commercetools – tai joissain tapauksissa jopa täysin räätälöity toteutus. 

Tästä on hyvä aloittaa uudesta verkkokauppa-alustasta unelmointi. 

Lähteet:  
* Klarna 16.2.2022. Kyselytutkimus toteutettiin yhteistyössä Nepan kanssa loka-joulukuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1,668 suomalaista 18-66+ vuotiasta.  
**Statista, heinäkuu 2022. 

Tämä blogi on osa laajempaa verkkokauppoja käsittelevää kokonaisuutta. Lue muut blogit:

Verkkokaupan taustajärjestelmät ja työkalut osana asiakaspolkua

Millainen ratkaisu verkkokauppa-alustaksi: SaaS vai avoin lähdekoodi – vai jotain ihan muuta?

Haluatko jutella lisää verkkokauppa-alustoista ja teille sopivista ratkaisuista?  

Ota yhteyttä

Lisää aiheeseen liittyvää